• 2_bon_nyhem.jpg
  • bild barn.jpg
  • bild konsert.jpg
  • bild mikrofon.jpg
  • bild ung.jpg

Barnledarkonferens 2017

Skärmavbild-2016-06-09-kl.-06.55.18Den 3-5 februari 2017 är det åter igen dags för den nationella barnledarkonferensen Jesus till barnen. Denna gång blir det inte i Jönköping som tidigare år utan vi möts i Filadelfiakyrkan Rörstrand i Stockholm. Missa inte detta!

Den 1 oktober öppnar anmälan på jesustillbarnen.se

Jesus till barnen är en ekumenisk satsning som för tredje gången bjuder in till en barnledarkonferens. Årets tema kommer från Jesu ord: "Den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom, med ett flöde som ger evigt liv." (Joh 4:10).

Under konferensen finns det möjlighet att välja mellan 30 olika seminarier som bland annat tar frågor som har med familj, lärjungaskap och integration att göra.

Konferensen vänder sig till barnledare men även till föräldrar som önskar stöttning i att dela tron med sina barn. Pastorer och församlingsledare som har inflytande över kyrkornas barn- och familjeverksamheter är också varmt välkomna. Vi uppmuntrar församlingar att samla ihop sina ledare och åka tillsammans för att inspireras och utbildas som team.

Huvudlokal för konferensen är Filadelfiakyrkan Rörstrand i Stockholm med start i och med kvällsmötet den 3 februari kl.19.00.

För mer information, program och anmälan gå in på jesustillbarnen.se

Följande samfund, församlingar och barn- och ungdomsorganisationer är huvudmän i det nationella söndagsskolnätverket:

SAU, Salt, Pingst ung, OAS Youngsters, Filadelfia Rörstrand, Livets ord, King´s kids Sweden, Frälsningsarmén, Equmenia, ELM Syd, Evangeliska Frikyrkan, Sjundedags Adventistsamfundet