Hur får jag tag på licensuppgifterna?

Prata med din kontaktperson i din församling. Hon eller han har fått licensuppgifterna från Pingst ung och ser till att alla användare får ta del av dem.
Du är här: Pingst Ung Access Hjälp Vanliga frågor Hur får jag tag på licensuppgifterna?