Att arbeta med ACCESS

Verktyg

Verktyg-sa-hargjorde-jag

Så här kan man göra

Denna del är av praktisk karaktär och vänder sig direkt till dig som ungdomsledare för att stödja dig i dina dagliga funderingar, t.ex. hur man planerar en termin, vad gott ledarskap innebär osv.

Så här gjorde jag

Här delar erfarna personer med sig av sina erfarenheter som ungdomsledare. Passa på att ta del av deras tankar och lärdomar. Stämmer deras erfarenheter överens med era eller är det något som går tvärtemot det ni upplevt?

Ett tips är att inför ett planeringsmöte eller liknande titta igenom några av dessa och tillsammans diskutera hur ni tänker kring dessa frågor.

Du är här: Pingst Ung Access Om ACCESS Att arbeta med ACCESS