Att arbeta med ACCESS

omaccess7

ACCESS är byggt på ett speciellt sätt av en orsak. Detta gäller både när man ser till hur materialet är uppbyggt i stort med struktur och tekniska lösningar och när det gäller varför enskilda texter ser ut som de gör. Här får du del av hur denna tanke ser ut. Börja gärna med att ta till dig hur vi tänkt som tagit fram ACCESS. Sen är du givetvis att fri att forma ditt eget arbetssätt utifrån ACCESS.


ACCESS är bäst på webben

ACCESS är byggt för att arbetas med på webbplatsen. Det finns möjligheter att skriva ut materialet men det är när du finns på webbplatsen som du kan utnyttja allt material fullt ut. Bland annat har vi gjort det möjligt att:

Sexualtiet-start

  • Hoppa direkt till rubriker i långa texter
  • Genom knappar i toppen på varje lektion snabbt hitta alla resurser inom ACCESS för ett visst tema
  • Ladda ner material att dela ut till ungdomarna för utskrift
  • Läsa bibelord i sitt sammanhang på bibeln.se
  • Ta del av intervjuer, filmer och predikningar som ger dig möjlighet till fördjupning under din förberedelse
  • Visa och ladda ner filmer och bilder för att illustrera undervisningen för ungdomarna

Så tanken är att du som ungdomsledare arbetar med din förberedelse på webben och gör anteckningar för din undervisning. När det sen är dags att möta ungdomarna laddar du ner och skriver ut det du vill dela ut till ungdomarna; laddar ner de PowerPoint presentationer du vill använda; och förbereder datorn för att visa film.

Dessutom så hoppas vi att du vill vara med och göra ACCESS ännu bättre genom att kommentera innehållet och bidra med dina upptäckter kring hur det är att använda ACCESS. Då kommer du också kunna ta del av övriga användares upptäckter och tips. Från Pingst ung kommer vi bevaka alla kommentarer för att kunna lyfta fram dem som vi tror att många kan ha nytta av. Så kom med och gör ACCESS ännu bättre!


Undervisning

Undervisning-tronDet finns 25 undervisningsteman. Dessa är indelade i kategorierna ”Tron”, som består av grundläggande troslära, och ”Livet”, som tar upp livsstilsfrågor. Naturligtvis hänger dessa två saker ihop och för att få en balanserad bild av det kristna livet behövs båda.  

Texterna vänder sig direkt till dig som ledare. De berör temat på ett övergripande/grundläggande plan. Du får förslag på vidare fördjupning i form av boktips mm. Tanken är att du som ledare genom undervisningen ska få en god hjälp när det gäller den egna förberedelsen inför undervisningen. Vissa teman är stora och innefattar naturligtvis mycket mer än det som ges här. Vissa teman kanske passar i din grupp, andra inte. Fundera på var din ungdomsgrupp befinner sig när du förbereder dig. Låt ålder, mognad och erfarenhet få styra hur du lägger upp lektioner.

Varje tema har förutom själva undervisningen ett kreativt upplägg, ett filmklipp, en illustration och fördjupningsförslag.


Kreativa upplägg

Kreativa-varderingsovningDe kreativa uppläggen är en ovärderlig hjälp för den som önskar bearbeta undervisningen i exempelvis en mindre grupp.  Syftet är att involvera och utmana ungdomarna till att fundera kring ett visst tema och att ta ställning. Man behöver inte se dem som färdiga upplägg, utan det går bra att plocka något eller några av exemplen och stoppa in där det passar. Undervisningarna kan även bearbetas i cellgrupper/husgrupper under veckan.

Många av förslagen i de olika kreativa uppläggen går att använda till flera teman om man anpassar dem.


Bild & film

Introfilmer

IntrofilmerFilmerna är gjorda av ungdomsgrupper från olika församlingar i landet. De är tänkta att skapa intresse och öppna upp för samtal. Många gånger visar de på ett beteende som är önskvärt men andra gånger på det rakt motsatta. Så titta själv på filmen och fundera på vilka tankar som dyker upp hos dig och tänk sen till kring hur du vill använda filmen för att skapa intresse för temat ni ska behandla.

Filmerna kan användas som introduktion, som diskussionsunderlag eller där ledaren tycker att de passar.

De flesta filmerna är gjorda av ungdomsgrupper från olika församlingar. Några av filmklippen har gjorts av elever på Kaggeholms folkhögskola.

Illustrationer

Illustrationerna är tänkta att skapa intresse och öppna upp för samtal. Ibland kan de (förhoppningsvis) vara provocerande. Ta vara på det och börja ett samtal som tar med ungdomarna in i temat.


Verktyg

Verktyg-sa-hargjorde-jag

Så här kan man göra

Denna del är av praktisk karaktär och vänder sig direkt till dig som ungdomsledare för att stödja dig i dina dagliga funderingar, t.ex. hur man planerar en termin, vad gott ledarskap innebär osv.

Så här gjorde jag

Här delar erfarna personer med sig av sina erfarenheter som ungdomsledare. Passa på att ta del av deras tankar och lärdomar. Stämmer deras erfarenheter överens med era eller är det något som går tvärtemot det ni upplevt?

Ett tips är att inför ett planeringsmöte eller liknande titta igenom några av dessa och tillsammans diskutera hur ni tänker kring dessa frågor.


Fördjupning

Fordjupning-sexUnder varje undervisningsunderlag finns förslag på vidare fördjupning i form av litteraturtips och ibland länkar till predikningar och webbsidor med relevant material.

Predikningarna som finns som tips till vissa lektioner är utvalda av redaktionen för att komplettera ämnet. Ta dig gärna tid att lyssna på dem i din föreberedelse. Har du förslag på andra predikningar som tar upp samma är du välkommen att skicka in hänvisningen eller helt enkelt länka till den i en kommentar.

Du är även välkommen att komplementera med andra boktips, länkar till filmer och predikningar.

Du är här: Pingst Ung Access Om ACCESS Att arbeta med ACCESS