Redovisa till Pingst ung

För att kunna redovisa er barn- och ungdomsverksamhet till Pingst ung och bli bidragsberättigad måste ni framförallt tänka på dessa tre punkter

- att ni under verksamhetsåret har följt era antagna riktlinjer som visar på att lokalavdelningen har en demokratisk struktur där medlemmarna i barn- och ungdomsverksamheten beslutar om sin verksamhet och ekonomi.

- att ni under verksamhetsåret har samlat in uppgifter på medlemmar som under året tagit aktiv ställning för att bli medlem i lokalavdelningen.

- att ni under verksamhetsåret har bedrivit verksamhet och att ni sedan sammanfattar vad ni gjort på en verksamhetsredovisningsblankett till Pingst ung.

 

Till de lokalavdelningar som redovisar sin verksamhet till Pingst ung riks betalas ett fast grundbidrag samt ett rörligt bidrag per medlem (6-25 år) i barn- och ungdomsverksamheten. Observera att detta gäller det statliga bidraget som söks genom Pingst ung riks. Ni som har ett Pingst ung distrikt har även möjlighet att få bidrag av dem. I början av året skickar ni verksamhetsredovisningsblanketten till Pingst ung riks och vi skickar sedan en kopia vidare till ert distrikt. Läs mer om era distriktsbidrag under Distrikt här på hemsidan.

Du är här: Pingst Ung Pingst Ung Arc Member Redovisa till Pingst ung