Blanketter

Här hittar du de blanketter som ni behöver för att redovisa till Pingst ung.

Från och med verksamhetsåret 2016 sker verksamhetsredovisningen via Pingst ung ArcMember som är vårt nya kommunikations- och medlemsverktyg. Läs mer om Pingst ung ArcMember och skapa dig ett konto under Skapa ett konto.

 

Riktlinjer

Här är ett förslag till riktlinjer för ert barn- och ungdomsverksamhet. Förslaget uppfyller de krav som finns på lokalavdelningens organisation för att man ska kunna söka bidrag. Ni får gärna ta fram egna riktlinjer men då vill vi att ni gör det i dialog med Pingst ung så att vi säkert kan bevilja er bidrag utifrån era riktlinjer.

pdf_button Riktlinjer

 


 

Dagordning årsmöte 

Här är ett förslag till dagordning för ett årsmöte i er lokalavdelning. Förslaget uppfyller de krav som finns på lokalavdelningens organisation för att man ska kunna söka bidrag. NIn får gärna utforma en egen dagordning om så önskas men då bör samtliga punker i förslagsdagorningen finnas med.

pdf_button Dagordning årsmöte

 


 

Verksamhetsåret 2015 är sista året du kan göra er verksamhetsredovising genom att skicka in blanketterna till Pingst ung via post. Här finner du dock de blanketter som du behöver för att kunna göra en verksamhetsredovisning till Pingst ung.

 

Medlemsforteckning 200pxMedlemsförteckning/Närvarokort
För att redovisa och få bidrag från Pingst ung riks och distrikt behöver du ett underlag du samlar medlemarnas uppgifter och deras bekräftelse av medlemsskap. Du kan ladda ner en sådan medlemsförteckning nedan. Medlemsförteckningen är i PDF format och kan laddas ner och skrivas ut. Det är även möjligt att fylla i valfria uppgifter på datorn innan utskrift. Du kan exempelvis fylla i uppgifter om lokalavdelningen och medlemsuppgifer innan utskrift.

pdf_button Medlemsförteckning/NärvarokortVerksamhetsredovisning-2012-framsida 200pxVerksamhetsredovisning
Den här blanketten använder du för den årliga redovisningen av er barn- och ungdomsverksamhet till Pingst ung. Verksamhetsredovisningen ska vara hos Pingst ung denast den 1 februari året efter det för vilket ni söker bidrag. Observera att redovisningen är i A3-format och behöver därför skrivas ut på A3.

pdf_button Verksamhetsredovisning (skrivs ut i A3-format)