Medlemsunderlag

För att lokalavdelningen ska vara bidragsberättigad måste det finnas korrekta medlemsunderlag, eftersom bidraget bygger på antalet medlemmar i den lokala verksamheten. För att en person ska räknas som medlem behöver hen årligen bekräfta sitt medlemskap. I Pingst ung ArcMember kan man skicka ut sms eller mejl från lokalavdelningen som medlemmarna svarar på och bekräftar sitt medlemskap. Att man bekräftar sitt medlemskap behöver ske under det aktuella verksamhetsåret.

Alla personer mellan 6-25 år är bidragsberättigade. Är man under 6 år eller över 25 så får man vara med i lokalavdelningen, men lokalavdelningen får inga pengar för just den/de personerna. Viktigt att veta är att minst 60 % av medlemmarna måste vara mellan 6-25 år för att man ska kunna få något bidrag överhuvudtaget.

Medlemsbekräftelse
Bekräftelse av medlemskap behöver göras av medlemmen själv. Det finns ingen regel om hur många gånger man behöver komma för att räknas.

Medlemsavgift
Väljer ni att ta en årlig medlemsavgift måste ni tänka på att det tydligt framgår att det är en medlemsavgift. Förutom att medlemsunderlaget måste innehålla information om namn, adress, födelseår, kön samt datum för ställningstagande till medlemskap måste det även finnas ett bokföringsunderlag som visar att inbetalningen gäller för medlemmen. Det finns inga krav på vilket belopp medlemsavgiften ska vara på, det bestämmer ni själva. Medlemsunderlagen ska arkiveras hos er i minst fem år. Revisorn ska ha tillgång till dem vid en eventuell granskning.

 

Vanliga frågor om medlemskap

Hur bekräftar små barn sitt medlemskap?
Svar: Sms eller mejl om medlemsbekräftelse kommer oftast till målsman eftersom små barn inte har dessa kontaktuppgifter själva. För de barn som är så pass stora att de själva kan förstå vad det innebär att bli medlem kan föräldern fråga barnet och därefter svara.

Vem kan vara medlem?
Svar: Alla som vill vara med i lokalavdelningens verksamhet och som är från sex år och uppåt. Barn, ungdomar, och även ledare och andra som vill vara med. Man behöver inte vara med ett visst antal gånger utan det räcker med att man har varit med en gång.

Varför ska vi samla namnunderskrifter på de som är över 25 år?
Svar: Alla som skriver på räknas som medlemmar i lokalavdelningen och har rätt att påverka sin verksamhet. Den insamlade statistiken ger även en helhetsbild av vilka som är engagerade i verksamheten.

Om man väljer alternativet medlemsavgift. Vad är en rimlig avgift?
Svar: Summan bestämmer ni själva. Den kan vara symbolisk men medlemmen måste veta att den blir medlem i och med betalningen. På betalningen ska det framgå vem som medlemsavgiften gäller för samt för vilket år.

Kan man räkna en deltagaravgift som en medlemsavgift?
Svar: Bara om det framgår att man även blir medlem vid betalning samt vilket år medlemskapet gäller för. På underlaget för inbetalningen måste det framgå vem som blir medlem.

Vad ska vi säga till föräldrarna när de undrar varför barnen ska bli medlemmar i en lokalavdelning?
Svar: Informera om att de barn/ungdomar som vill får skriva på en medlemshandling och att den ligger till grund för de statliga bidragen. Medlemshandlingen visar att man frivilligt tagit ställning att vara med i lokalavdelningens verksamhet. Ta detta som ett tillfälle att meddela föräldrarna om verksamheten som barnen/ungdomarna är med i, skriv ett brev till vår- eller höstupptakten.

 

Snabbfakta

Medlemskapet gäller Pingst ungs lokalavdelning, inte församlingen.

Medlemsunderlagen arkiveras i minst fem år.

Medlemshandlingen måste vara gjord under aktuellt verksamhetsår, de året medlemskapet gäller för.

Minst 60 % av lokalavdelningens medlemmar måste vara mellan 6-25 år.