Riktlinjer

Riktlinjerna ska säkra att Pingst ungs lokalavdelningar är demokratiskt uppbyggda där medlemmarna i barn- och ungdomsverksamheten beslutar om sin verksamhet och ekonomi. Riktlinjerna behöver antas i någon form av möte som är öppet för alla som vill vara medlemmar i lokalavdelningen.

Att man antar riktlinjer för sin lokalavdelning gör man bara en gång, alltså inte årligen. På mötet bestämmer ni vilka riktlinjer som ni vill arbeta efter. Anta gärna Pingst ungs föreslagna riktlinjer, de är bidragsberättigade. Om egna riktlinjer antas måste Pingst ung först granska dem för att bedöma om de är bidragsberättigade.

Om man har barn- eller ungdomsverksamheten uppdelad i olika grupper kan man bilda lokalavdelningar efter dem. Grupperna redovisas då var för sig som egna lokalavdelningar. Varje lokalavdelning måste anta egna riktlinjer, vilka kan vara likadana, men ändå antagna för varje avdelning var för sig.

 

Klicka här för att hämta Pingst ungs föreslagna riktlinjer

 

Varför måste vi vara så formella och anta riktlinjer?
De krav Pingst ung har från staten för att få räkna en lokalavdelning som bidragsberättigad är att lokalavdelningen har antagit riktlinjer eller stadgar som visar att verksamheten är självständig och demokratisk. Staten kräver att vi på något sätt visar att barn- och ungdomsverksamheten ansvarar för sin verksamhet genom att medlemmarna i verksamheten antar riktlinjer och väljer en ledningsgrupp som samordnar verksamheten.

 

Vanliga frågor om riktlinjer

Måste man anta nya riktlinjer varje år?
Svar: Nej, riktlinjerna gäller från det året de är antagna och tills ni ändrar eller upplöser dem.

Varför måste lokalavdelningen anta riktlinjer?
Svar: För att visa att lokalavdelningen är demokratiskt uppbyggd och ansvarar för sin ekonomi.

Vi har två lokalavdelningar i vår församling, gäller riktlinjerna för båda?
Svar: Varje lokalavdelning behöver anta egna riktlinjer på ett för lokalavdelningen eget årsmöte. Vi rekommenderar att man antar Pingst ungs förslag på riktlinjer.

När vi antagit våra riktlinjer vart ska vi då skicka dem?
Svar: Om ni har antagit Pingst ungs föreslagna riktlinjer behöver ni inte skicka in dem till oss. I verksamhetsredovisningen bifogar ni en kopia av era riktlinjer. Om ni frångår Pingst ungs förslag på riktlinjer rekommenderar vi att ni skickar era riktlinjer till oss för att vi ska kunna kontrollera att riktlinjerna gör att ni är bidragsberättigade. Det kan även hända att vi i samband med vår stickprovskontroll kommer kräva in era riktlinjer.