Verksamhetsredovisning

I januari varje år är det dags att lämna in verksamhetsredovisning till Pingst ung. 

Läs mer om Pingst ung ArcMember och hur du skapar ett konto

I följande text utgår vi från att du använder dig av Pingst ung ArcMember när du lämnar din verksamhetsredovisning.

Verksamhetsredovisningen ska vara Pingst ung tillhanda senast den 1 februari 2016. I Pingst ung ArcMember räknas antalet medlemmar automatiskt när du påbörjar en ny verksamhetsredovisning. Antalet medlemmar baseras på underlaget i lokalavdelningens sida på Pingst ung ArcMember. Kontaktuppgifterna fylls även i automatiskt om de finns angivna på lokalavdelningens sida. Det uppgifter som behöver bifogas till redovisningen är:

  • Riktlinjer
  • Verksamhetsberättelse (om ni inte skriver några korta rader direkt i formuläret)
  • Årsmötesprotokoll

 

Vanliga frågor om verksamhetsredovisning

Hur ofta redovisar man barn- och ungdomsverksamheten till Pingst ung?
Svar: En gång per år.

Får man räkna en medlem flera gånger om personen finns med i olika verksamheter?
Svar: En medlem får ingå i olika lokalavdelningar med olika verksamhet.

Hur rapporterar man om man är ansluten till fler samfund (ungdomsorganisationer)?
Svar: På formuläret för ny verksamhetsredovisning i Pingst ung ArcMember kan du fylla i om ni redovisar till annan ungdomsorganisation.

Gäller denna redovisning även för landstinget och kommunen?
Svar: Reglerna ser så olika ut, men påverka gärna din kommun till att synkronisera sitt bidragssystem med det statliga. Vår förhoppning är att kommunerna ska göra en samordning mot det statliga bidragssystemet.

Varför måste man göra en verksamhetsberättelse?
Svar: Verksamhetsberättelsen (kort eller lång) visar på att man har haft en verksamhet, att man inte bara är en vilade lokalavdelning.