Starta en lokalavdelning

De flesta har redan kommit igång med sin verksamhet för barn och ungdomar i sina församlingar. Vi har listat vad man bör tänka på under hösten för att underlätta i sin grupphantering och inrapportering till Pingst ung.

 

Vad är en lokalavdelning?

En lokalavdelning är en grupp består av minst tre personer där 60 procent är mellan 6-25 år. Avdelningen har någon form av kontinuerlig verksamhet så som exempelvis barnkör eller konfirmation. Eftersom det måste vara kontimuerligt kan inte enskilda läger eller konferenser vara lokalavdelningar.

 

Varför starta en lokalavdelning?

Genom att starta en lokalavdelning får Pingst ung ekonomiska medel ifrån myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Dessa medel används för att stödja och hjälpa lokalavdelningarna att lyckas med sitt uppdrag att vinna nya barn och ungdomar och att utveckla ett livslångt lärjungaskap. 

Få större delaktighet

Om ni bildar en lokalavdelning skapar ni en struktur som gör att barnen och ungdomarna är med och påverkar sin egen verksamhet och detta bidrar till större delaktighet.

Bli bidragsberättigad

Att skapa en demokratiskt organiserad barn- och ungdomsverksamhet gör att det finns möjlighet att bli berättigad till många bidrag. De statliga direktbidrag som Pingst ung riks fördelar förutsätter att man är en lokalavdelning, men dessa regler gäller även för många bidrag från landsting och kommuner.

Få del av det Pingst ung gör

Ju fler som bildar en lokalavdelning och redovisar sin verksamhet till Pingst ung desto mer kan Pingst ung serva med sådant som den lokala församlingen inte gör själv. Pingst ung vill se till så att ledare har bra material, utbildning, ledarmaterial, och nätverk för att bedriva verksamhet och komma i kontakt med ännu fler barn och ungdomar.

 

Hur startar man en lokalavdelning?

 

1. Starta en lokalavdelning

En lokalavdelning behöver bestå av minst tre personer som har regelbundna träffar. Det skulle kunna vara fredagens ungdomssamling, en scoutkår, innebandygrupp, hemgrupp, pysselgrupp eller dylikt.

 

2. Ha ett årsmöte

Varje lokalavdelning behöver ha ett årsmöte. Årsmötet går ut på att ni ska komma överens om vilka som ska vara ledare (utgöra styrelse) och hur ni ska arbeta (vilka riktlinjer ni ska ha). När en ny lokalavdelning skapas behöver man alltid anta riktlinjer, dessa gäller sedan fram tills att man avslutar verksamheten och antas därför bara en gång. I verksamhetsredovisningen till Pingst ung bifogas sedan riktlinjerna det år då de antogs.

Vi rekommenderar att man antar Pingst ungs förslag på riktlinjer. 

 

3. Värva medlemmar

Man kan bli medlem när som helst under året, allt som krävs är att man bekräftar sitt medlemskap. I Pingst ung ArcMember kan medlemmar bekräfta sitt medlemskap genom att svara på ett sms eller mejl som skickas ut från gruppen. Du kan läsa mer om det i Pingst ung ArcMembers lathund Bekräfta medlemskap. Bra att veta är att det bara är medlemmar mellan 6-25 år som är bidragsberättigade.

 

4. Rapportera

När verksamhetsåret börjar lida mot sitt slut går ni in på Pingst ung ArcMember och lämnar lokalavdelningens verksamhetsredovisning. Du kan läsa mer om hur du gör det under Pingst ung ArcMembers lathund Verksamhetsredovisning. Det är viktigt att du innan dess har fått alla medlemmar att bekräfta sitt medlemskap. Det är bara de medlemmar som är 6-25 år och som bekräftat sitt medlemskap som är bidragsberättigade. Er verksamhetsredovisning behöver vara Pingst ung tillhanda senast den 1 februari.

I år kan man fortfarande lämna in sin verksamhetsredovisning via blanketten som du finner här.

 

 

 

Du är här: Pingst Ung Pingst Ung Arc Member Starta en lokalavdelning