Inspirationsdag på Hooks herrgård

Region sydmitt HookMed en regionträff för Syd-mitt i herrgårdsmiljö fick regionens ungdomspastorer mötas för att tala om motivation och engagemang.

Nu finns det ett aktivt nätverk i regionen Syd-mitt för dig som är barn- och familjepastor. Nätverket ordnar två självständiga träffar per termin där samtalet och mötet med varandra står i fokus. De församlingar i regionen som har en barn- och familjepastor turas om att vara värdar för träffarna. Hör gärna av dig om du missat att komma med i vårt nätverk.

Vårens nätverksdag för regionens ungdomspastorer var denna gång på Hooks Herrgård. Fokus låg på ledarskap utifrån motivationsfaktorer för ledare, att skapa delaktighet och ägandeskap och vi arbetade med en enkel DISK-analys för att skapa förståelse för att "genom sig själv känner man inte andra". Vi talade om att det är högst troligt att den du möter har andra preferenser och motiveras av andra faktorer än dig själv, vilket gör att vi inte alla är likadana.

I sommar är alla ledare välkomna med på Pingst ungs ledarluncher under Nyhemsveckan. Luncherna kommer att vara under lördag och söndag under ungdomskonferensen den 13-14 juni. Välkommen!

/Magnus Gnisterhed
Regionledare Syd-mitt

Du är här: Pingst Ung Ledarnätverk Nätverksträffar Inspirationsdag på Hooks herrgård