Pingst ung ledarnätverk

Ledarnatverk_huvud_425_72

 Vi är en gemenskap mellan ledare för barn och ungdomsverksamhet i Sveriges pingstgemenskap. Alla av oss är inte anställda men vi är med som ledare i våra verksamheter.

Vi har valt att ha tre olika indelningar i vårt nätverk för ledare. 1. De som är anställda, 2. ideell, men huvudansvarig och 3. ideell ledare. Indelningen har vi gjort för att vi ser att olika ledare har olika behov. Och genom denna indelning hoppas vi kunna stötta och uppmuntra på det sätt som varje ledare värdesätter mest.

 Naetverk__1Det kristna livet handlar grundläggande om gemenskap, med Gud och med människor. Ändå upplever många som står i ledningen för ett barn- eller ungdomsarbete att det kan kännas ensamt. Det kan kännas svårt att hitta någon som man kan prata med, både gällande den existentiella och andliga kampen, men även när det rör sig om det praktiska.

 Pingst ung ledarnätverk för barn och ungdomspastorer finns till för att skapa möjlighet för nära relationer, delaktighet i varandras vardag, men även i vad Gud gör i vårt land på ett nationellt plan. Vi enas i ett hjärta för Gud och unga människor och tror att vi tillsammans kan få vara med och göra en stor skillnad för varandra och hela vårt land.

 Några gånger per år kommer vi tillsammans för att lägga grunden för att kunna finnas till för varandra hela tiden. Ibland lyckas vi samla hela nätverket men oftast träffas vi inom våra 4  regioner norr, mitt, sydöst och sydväst.

 Naetverk__5Naetverk__2Naetverk__4Naetverk__3

Nätverksdagar

En riktig kraftinjektion inför kommande år. Många kan berätta om hur betydelsefulla dagar detta varit av gemenskap, tillbedjan, samtal och undervisning. Våra regionledare väljer själva när och hur upplägger för dessa ska se ut, baserat på det aktuella läget i nätverket.

Festkvällar

Vi bjuder in till festkvällar i samband med större gemensamma evenmang inom Pingströrelsen. Det kan tillexempel vara i samband med pastorsakademin, Lappis, Nyhem eller liknande. Där välkomnar vi nya i tjänsten och uppmuntrar varandra. Allt i en avslappnad atmosfär med god mat.

Ledarseminarier

I samband med Nyhemsveckan inbjuder vi till ett unikt ledarseminarium med en av konferensens huvudtalare, ofta med internationell medverkan.

Regionala nätverksträffar

Vi uppmuntrar varje län och landskap att träffas regelbundet till bön, samtal och gemenskap.

 Info om aktuella samlingar hittar du under Nätverksträffar i menyn till vänster.

Om du är ledare för en barn- eller ungdomsverksamhet vill vi att du ska komma med och förstärka vår gemenskap. Börja med skapa en användare här på webbplatsen och ange att du vill ha tillgång till nätverket så får du tillgång till vår ledarkarta där vi kan hitta varandra. Som användare av ledarnätverket får du även ledarnätverkts nyhetsbrev så att Då får du reda på när vi träffas och kan komma med och bli en del av vårt nätverk!