Våren år 1 - ISRAELS HISTORIA del 6 - Josef drömmaren

BAKGRUND:
Gud hade kallat Abraham och gett honom ett särskilt uppdrag, liksom han hade gjort med Isak och sedan med Jakob. Livet var inte enkelt och valen inte alltid självklara för dessa män, även om Gud tydligt hade talat till dem och väglett dem i livet. Josef var en efterlängtad son till Jakob. Josef var den förstfödde för Rakel, Jakobs andra hustru, den han älskade mest. Josef var, precis som sin far och sina förfäder inte felfri, men han hade precis som de fått Guds kallelse och löfte om Guds omsorg. Även när det såg som mörkast ut höll Josef ut och gjorde det rätta. Han höll fast vid sin Gud och Gud var med honom.

 

MINNESVERS:
"Herren var med Josef och allting lyckades för honom."
1 Mos 39:2

 

MÅL:
Barnen ska ha kunskap om Josefs liv och hur Gud kan vända svårigheter till något bra.

 

 

HÄMTA LEKTION FÖR UTSKRIFT:

Hämta lektion för utskrift - Lilla söndagsskolan

Hämta lektion för utskrift - Stora söndagsskolan

 

ANDRA RESURSER KOPPLADE TILL LEKTIONEN:

Josef drömmaren 7-9 år (Argument Förlag)

Josef drömmaren 10-12 år (Argument Förlag)

Max och Maja - Josef del 1

 Leva Livet Drama

 Leva Livet Berättelse

 

FILMTIPS

Förklädd välsignelse, Bugtime Adventures. Finns på Nya Musik.

Josef – Drömmarnas Konung, Dreamworks. Finns på Nya Musik.

Bibelns äventyr Josef och hans bröder, Hanna Barbera. Finns på Nya Musik.