Berätta Bibelns berätteler

barn i bonVad är kyrkans egentliga uppgift? Den frågan är det viktigt att reflektera över. Många skulle svara att visa Jesu kärlek och vara en plats för människor att komma till och finna gemenskap och ”meningsfull sysselsättning”. Men jag skulle idag verkligen vilja betona att DU och JAG ÄR KYRKA. Gud bor i oss och genom oss vill han ge gemenskap och sanna bekräftelser till våra medmänniskor.
 
Men för att kunna ge det Gud vill, måste vi först och främst umgås med honom. Leva med Bibeln och ta tid med Gud i bön. Jesus ger oss det viktigaste budet; att älska Gud av hela vårt hjärta, sen oss själva och sen våra medmänniskor (Matt. 22:37-39). Gör vi det, blir det så självklart och naturligt att ge vidare det hjärtat är fullt av.
 
De första Kristna levde med en berättarkultur som gjorde att man berättade berättelserna som vi idag läser i Bibeln. De påminde varandra under de olika högtiderna om sin historia och levde med att ständigt överföra kunskap till nästa generation genom att berätta berättelser. De var verkliga ”story-tellers”.
 
När du som ledare planerar dina samlingar, när du som förälder prioriterar vad ditt barn ser och läser, tänk då på vilket värde Bibeln har och vilken betydelse dessa berättelser kan ha för ett barn.
 
Om du är på en skola och berättar Bibelns berättelser är det vanligt att det blir både tyst och stort engagemang. De flesta barnen känner inte till berättelserna och blir därför uppmärksamma, då de hör något nytt.
 
Om du har en samling med barn i hem eller kyrka märker du ganska snabbt att berättelsen fångar uppmärksamhet och det finns ofta frågor och reflektioner kring berättelsen som leder till att fundera på om berättelsen kan säga något till oss idag.  
Alltså kan man tillsammans med barnen göra en tolkning på texten.
 
Tyvärr får jag ibland signaler från olika kyrkor och Kristna hem att Bibeln allt sällan får det utrymme i verksamheten eller gemenskapen som den borde. Barnen har varken kunskap om bibelberättelserna eller några tolkningar. Detta är djupt olyckligt och mitt råd i de situationerna blir att direkt göra en handlingsplan för förändring. Utan Bibel är vi varken kyrka eller Kristen familj. Som ”Troende” behöver man nära sin tro och det gör man i grunden genom undervisning av Gud ord, Bibeln. 
 
kokssoffaEn kvinna berättade för mig i veckan att de som familj hade bestämt sig i sin familj att ha en tid i veckan då alla lämnade sina telefoner i ett annat rum, och så hade man tid att äta tillsammans och prata om livet och bygga en bättre kommunikation i familjen. Redan efter några månader märktes skillnaden. Och nu är den stunden högprioriterad av alla. Man märker en mycket positiv effekt. Kanske är du där, just nu. Att faktiskt ha en mötesplats utan att störas av andra impulser och intryck. Gör då en förändring så du också kan ta nästa steg att ge en andlig input i dina barns liv och i er gemenskap.
 
Marina Andersson 75pxLåt Bibelns berättelser leva!
 
Love! Marina
Du är här: Pingst Ung Leva Livet Leva Livet bloggen Berätta Bibelns berätteler