Palmsöndagen är en viktig dag att "stämma" församlingen

gitarrEtt instrument behöver stämmas för att man ska kunna spela på det, annars låter det inte bra. Men så är det också i våra liv och i församlingarna. Det måste ske en viss ”stämning” med jämna mellanrum.
En bibeltext som kan stämma församlingen är den som vi läser 1 a advent och på palmsöndagen. Den handlar om Jesus syn på barnen.
 
Barnens röster ifrågasattes och Jesus refererar till vad skriften säger i psalm 8;

"Av barn och spädbarns mun har Gud upprättat en makt för att nedslå fienden och den hämndgirige"  

Vi kan läsa om intåget i Jerusalem och den dramatiska händelsen i templet i evangeliet enligt  Matteus kapitel 21.
 
Att stämma en gitarr innebär att man lyssnar hur en sträng låter, är E strängen inte som ett E vrider man på stämnyckeln tills tonen är E. 
 
Att stämma sig mot ett bibelord innebär helt enkelt att man lyssnar till sin egen eller församlingens syn i ord och praktik och sedan speglar det mot vad Jesus säger.
 
När Jesus tydligt tar parti för barnen och motiverar deras plats i templet är det vad vi ska stämma oss emot.
 
Hur tänker du eller den församlingen du är en del av när det gäller barnen? Hörs deras lovsång? Får de vara en naturlig del av församlingen? Eller stör de?
 
När vi stämmer oss mot ordet innebär det att vi kan behöva ändra våra prioriteringar, former och strukturer i vårt tänk kring barnen i församlingen och i våra liv. Det kan till och med bli både obekvämt och svårt men nödvändigt om vi ska kunna vara ”funktionsdugliga instrument”. Gud vill använda oss som individer men framförallt som sin församling. Frågan är bara, Är vi villiga att stämmas mot hans ord och i så fall vilka konsekvenser får det i våra liv och i församlingen.
 
Marina Andersson 75pxGud Välsigne dej!
 
Love! Marina
Du är här: Pingst Ung Leva Livet Leva Livet bloggen Palmsöndagen är en viktig dag att "stämma" församlingen