Distrikt

Det finns 22 Pingst ung distrikt i Sverige. Distrikten är självständiga och har inte någon juridisk koppling till riksföreningen Pingst ung. Däremot samarbetar distrikten och riksföreningen i olika frågor. Distrikten ser väldigt olika ut med mer eller mindra egen verksamhet men i de allra flesta fall är det just distriktet en lokalavdelning ska kontakta när man vill ansöka om ekonomiskt stöd till en specifik satsning.

Klicka på ditt distrikt nedan för att se hur just det arbetar och ta del av information, kontaktuppgifter och blanketter för bidragsansökningar.

sveriges lan