Undervisning

"Då ställde han fram ett barn..."

Barn är framtiden.Visst, men de är också nutid.  När besparingar görs i skola och barnomsorg kan också församlingen  tänka över vilken plats och status barn har i den kristna gemenskapen.  Hur forma och bevara de ungas självkänsla och trygghet?

Läs mer

"Låt barnen komma till mig.."

Barn tillhör församlingen. Paulus tar barnen på allvar när han  skriver till de första kristna församlingarna. Hans syn på barnen är en  direkt följd av hur Jesus värderade barnen i sin samtid.  Barnet är det som den vuxne bör bli, inte i form av oskuldsfullhet eller  "gullighet" utan i behovet som Gud kan möta.

Läs mer

I rätt atmosfär trivs människor!

I västvärlden lider många församlingar av stagnation eller medlemsminskning. Ibland tror vi att en ny metod kan ge oss den efterlängtande tillväxten. Livet har sin tekniska sida och den behövs. Spontanitet utan former lätt blir kaos. Men metoder i sig ger inte heller djup och verklig förändring och liv.

Läs mer

Kärlek, sex och samlevnad

Här får du raka och ärliga svar på frågor som du och de flesta tonåringar funderar över. Författare är Alf B Svensson, psykolog och efterfrågad föreläsare som
tar upp dina frågor utifrån en positiv kristen etik.

Läs mer

Kroppsspråket viktigare än både rösten och orden

Det är så vi vill ha det. Full valuta för våra pengar, hundra procent, minst. Och när vi satsar på något så är det hundra procent som gäller. Full fart. Helhjärtat.

Läs mer

Levande predikan - talar till både vuxna och barn

Hur kan vi förnya våra gudstjänster idag? Hur kommunicerar vi evangeliet så att vi når alla åldrar? Hur får vi barnen att känna sig hemma i våra gudstjänster? De här frågorna är inte på något sätt nya. De dyker upp med jämna mellanrum och de känns alltid lika aktuella.

Läs mer