Ungdom

Det där med tro...

bok-naraMartin Helgesson är 26 år gammal, bosatt i Stockholm och tillbringar mycket tid åt att fundera över livets frågor. I boken "det där med tro..." tar han upp sina frågor och funderingar. Martin menar att ju mer han undersöker desto mer övertygad blir han om att Gud är på riktigt.

Läs mer

Är det värt det?

r-det-vrt-det- Om handel och mänskliga rättigheter

Rättvisemärkt och Rena Kläder har producerat ett skolmaterial som tar upp många frågor som är både stora och svåra.

Läs mer

ACCESS

Att vara ungdomsledare är roligt, inspirerande och givande. Access är en resursbank som finns till för att underlätta och inspirera ungdomsledare!

Läs mer

Berusad av livet / Livets vatten

Två häften till hjälp för dig som vill ha upp frågorna kring droger och alkhol i skolan eller i församlingen. "Berusad av livet eller..." innehåller samtals- och värderingsövningar och är tänkt som en "verktygslåda". Häftet berör frågorna ur ett samhälligt perspektiv och är upplagd för att vara mycket praktiskt tillämpningsbart, med enkät, tipsrunda, droginformation med mera.

Läs mer

Den blomstertid nu kommer

Den-blomstertid-liten-framsida-BoelSkolan är Sveriges största arbetsplats. Här hittar vi ofta en brokig skara individer med olika bakgrunder, religioner och livsåskådningar. Hur hittar vi naturliga mötesplatser för att möta dessa individer? Hur hittar vi ett professionellt förhållningssätt i arbetet i skolkyrkan?


Läs mer

PaX

Filminsp9PaX är ett material som vänder sig till skolungdomar i högstadie- och gymnasieåldern och ställer frågor kring livets mening och presenterar grunderna i den kristna tron. Upplägget är pedagogiskt och intresse väckande.

Läs mer