Struktur

Lokalavdelning

En lokalavdelning är den som antagit riktlinjer för sin verksamhet samt att de årligen rapporterar sin verksamhet i form av en verksamhetsredovisning. Lokalavdelningen består av personer som tagit aktiv ställning för ett medlemskap genom underskriven handling eller att de har betalt en medlemsavgift.

 

Årsmöte

Varje lokalavdelning kan skicka tre ombud till riksföreningens årsmöte. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. På årsmötet berättar riksföreningens styrelse för lokalavdelningarnas ombud om hur man har förvaltat föreningen under året. Då utses också en ny styrelse för det kommande året och en verksamhetsplan fastställer hur föreningen skall arbeta under det kommande året.

 

Styrelse

Riksföreningens styrelse leder och ansvarar för verksamheten under året för att vid årsmötet redogöra för hur man förvaltat föreningen. Styrelsen arbetar med inriktning för verksamheten på lite längre sikt och ansvarar för att ekonomi och verksamhet sköts enligt planerna.

 

Rikskansli

På vårt kansli arbetar personalen inom områdena material, information och administration. Uppgiften för vårt kansli är att stödja ledare bland barn och ungdomar inom dessa områden.

 

Regionledare

Pingst ung har fem regionledare som arbetar med regionala nätverk för barn- och ungdomsledare runt om i landet.

 

pdf_icon Klicka här för att ladda ner Pingst ungs stadgar

 

 

 

 

 

Du är här: Pingst Ung Pingst ung Om Pingst ung Struktur