Dag 2 – TORSDAG

Johannesevangeliet 18:1-12
När Jesus hade sagt detta, gick han med sina lärjungar över till andra sidan av Kidrondalen. Där låg en trädgård som han och hans lärjungar gick in i. Men även Judas, han som förrådde honom, kände till det stället eftersom Jesus ofta hade varit där med sina lärjungar. Judas tog med sig vaktstyrkan och några av översteprästernas och fariseernas tjänare och kom dit med facklor, lyktor och vapen.

Jesus, som visste om allt som skulle hända honom, gick ut och frågade dem: ”Vem söker ni?” De svarade: ”Jesus från Nasaret.” Han sade till dem: ”Jag Är.” Även Judas, han som förrådde honom, stod bland dem. När Jesus sade till dem: Jag Är, ryggade de tillbaka och föll till marken. Än en gång frågade han dem: ”Vem söker ni?” De sade: ”Jesus från Nasaret.” Jesus svarade: ”Jag har sagt er att det är jag. Om det är mig ni söker, så låt de andra gå!” Ordet som han hade sagt skulle nämligen gå i uppfyllelse: ”Av dem du har gett mig har jag inte förlorat en enda.” Simon Petrus hade ett svärd. Han drog det och slog till mot översteprästens tjänare och högg av honom högra örat. Tjänaren hette Malkus. Jesus sade till Petrus: ”Sätt svärdet i skidan! Skulle jag inte dricka den bägare som Fadern har gett mig?” Soldaterna och befälhavaren och judarnas tjänare grep nu Jesus och band honom. 

Andakt:

Påskens story börjar i en trädgård utanför staden Jerusalem. Där var Jesus med sina lärjungar, de bad och var tillsammans. Jesus visste vad som låg framför honom och därför var han givetvis väldigt pressad och orolig. Lärjungarna, som inte hade en aning om vad som skulle hända nästa dag, var nog ganska oförstående inför hur Jesus betedde sig. Plötsligt kommer det soldater in i trädgården där Jesus och hans lärjungar sitter. De skulle inte direkt hänga med dem, tvärtom kommer de för att ta Jesus till fånga. Johannes poängterar för oss att Jesus, trots att han visste vad som skulle hända, ändå gick ut och mötte dem som kom. Han försökte inte fly eller gömma sig. Han visste vad hans morgondag innehöll och ändå gick han rakt mot dem som skulle utsätta honom för det. Den kvällen slutar med att de tar Jesus med sig, att de är våldsamma mot honom och börjar behandla honom som en brottsling. De förhör honom om de olika anledningarna som de har för att få honom dömd till döden.

Igår förstod vi att förutsättningen för påsken handlar om att det här var något som behövde ske. Att Gud hade valt att det här skulle ske. I berättelserna ser vi, gång på gång, att Jesus hela vägen var frivillig i det som hände. Han kunde rymt, han kunde flytt, han kunde gömt sig. Men eftersom han ville rädda dig och mig valde Jesus att inte göra motstånd. Han låter alla dessa hemskheter hända honom för att det som Gud sedan länge hade bestämt skulle genomföras.

Utmaning:

Ge en påskpresent till en kompis där du också berättar vad påsken betyder för dig.

Läs vidare:

Matteusevangeliet 26:14-56
Markusevangeliet 14:10-51