Kom igång med ArcMember

Pingst Ung ArcMember är ett digitalt redovisnings- och kommunikationsverktyg som Pingst Ung erbjuder dig som arbetar med barn och ungdomar i en pingstförsamling.

 

Kommunikation

Via ArcMember kan du skicka sms, mejl eller brev till dem som är med i din barn- eller ungdomsverksamhet. Kostnaden för sms är 0.39 kr + moms. Fakturan skickas till församlingens adress.

 

Verksamhetsredovisning

I slutet av höstterminen varje år är det dags att sammanställa underlaget för er verksamhetsredovisning. För att det ska vara en godkänd redovisning behöver medlemmarna i lokalavdelningen bekräfta att de är medlemmar och ni behöver ha haft ett årsmöte någon gång under året. Själva redovisningen lämnar ni sedan in via redovisningsformuläret i ArcMember.

 

Instruktioner

Här finner du instruktioner med tips och råd för hur du kan börja arbeta med ArcMember. För att lättare komma igång rekommenderar vi att du börjar med att titta på översikten och sedan fortsätter i kronologisk ordning. Det finns även en hjälp-funktion på ArcMember webbplats där du kan ta del av ytterligare instruktioner.

 

Instruktioner

Översikt

Huvudmenyn, huvudmenyn Grupper, huvudmenyn Grupper – lokalavdelningens sida, huvudmenyn Individer, huvudmenyn Individer – individens sida

 

1. Ny som användare

Lokalavdelningar, ändra lösenord, lägga till lokalavdelning, tilldela dig själv behörighet till lokalavdelningen, gör dig själv till huvudansvarig, ändra uppgifter i en lokalavdelning, radera lokalavdelning

 

2. Registrera nya individer

Du som ledare registrerar individer, personer registrerar sig själva via länk, lägg till individer i redan befintlig grupp, skapa konto till andra ledare

Importera medlemmar

 

3. Bekräfta medlemskap

Aktivera medlemskap manuellt, skicka bekräftelsemejl, skicka bekräftelsesms

 

4. Verksamhetsredovisning

Varför redovisa?, Vad är en lokalavdelning?, Riktlinjer, lämna in en verksamhetsredovisning

 

5. Skicka mejl och sms

Lägga till avsändare, skapa mejl, skapa sms