OM PINGST UNG

Pingst ung finns till för dig i de lokala barn- och ungdomsverksamheterna runt om i landet. Vi vill se de lokala barn- och ungdomsgrupperna lyckas med sitt uppdrag att nå nya barn och ungdomar och utveckla ett livslångt lärjungaskap.

Vi tror att det är viktigt att skapa förutsättningar för ledare i församlingarna att fortsätta utvecklas i sitt ledarskap men också att uppmuntras i sin tjänst på olika sätt.

I allt vårt arbete strävar vi efter att arbeta utifrån ledorden spjutspets, service och samordning. Tack vare de som redovisar till oss kan vi ge tillbaka till de ledare och unga som finns i våra församlingar.

PROJEKT

Som en del i Pingst ungs vision att vara en spjutspets och erbjuda service arbetar vi med projekt. Vi har undersökt en del av de tendenser som vi sett inom vår rörelse och du kan ta del av dem här nedan.

ESTER

2014 genomfördes en undersökning kring jämställdhet inom Pingströrelsen. Undersökningen fick namnet Ester och den mynnade ut i en rapport som bland annat beskriver jämställdheten ur ett historiskt perspektiv men även intervjuer med personer som är i tjänst idag.

I boken Ester – för ett hållbart ledarskap kan du ta del av arbetet, bibliska referenser och övningar. Boken finns att köpa på Pingst webbshop och är skriven av Jenny Bergh och Anethe Carlsson som genomförde undersökningen.

Läs mer om Ester

ARBETSMILJÖ

2016 gjorde Pingst ung en undersökning kring arbetsmiljön för barn- och ungdomspastorer i Sveriges pingstförsamlingar. Genom enkätsvar och djupintervjuer fick vi del av hur pastorerna själva upplever sin arbetssituation.

Läs mer om arbetsmiljöundersökningen

KONTAKTA OSS

KANSLI

Verksamhetsledare
Johanna Bode

johanna@pingstung.se

070-910 58 20

Administrativ KoordinatoR – VIK.
carolina nilsson

carolina.nilsson@pingstung.se

070-822 08 52

Bidragshandläggare
Marcus Bernström

marcus.bernstrom@pingstung.se

070-585 08 35

E-POST

info@pingstung.se

TELEFON

070-822 08 52

POSTADRESS

Pingst ung

Box 151 44

167 15 Bromma

REGIONLEDARE OCH FOKUSOMRÅDEN

RegionLEDARE Norr
Kjell-Arne Alvarsson

kjell-arne.alvarsson@pingstung.se

070-175 25 10

RegionLEDARE Syd
Mattias Sennehed

mattias.sennehed@pingstung.se

073-384 11 29

RegionLEDARE Mitt
Johan Brännberg

johan.brannberg@pingstung.se

070-215 27 02

Barnkonsulent
Marina Andersson

info@lovemarina.se

070-771 57 73

RegionLEDARE Sydmitt
Magnus Gnisterhed

magnus.gnisterhed@pingstung.se

070-881 21 80

Sport for Life
Johan Lagerbeck

j.lagerbeck@sportforlife.se

070-794 66 41

RegionLEDARE Väst
Annelee Thorstensson

annelee.thorstensson@pingstung.se

070-739 72 30

STYRELSE

Gustaf Nyström
Ordförande

Varberg

Skicka e-post

Carolina Nilsson
Vice ordförande

Stockholm

Skicka e-post

Kristofer Almroth
Ledamot

Halmstad

Skicka e-post

Elvira Hemström
Ledamot

Boden

Skicka e-post

Tommy Log
Ledamot

Västerås

Skicka e-post

André Lundquist
Ledamot

Lund

Skicka e-post

Helena Jakobsson
Ledamot

Örnsköldsvik

Skicka e-post

Victoria Runegrund
Ledamot

Göteborg

Skicka e-post

Oscar Wadskog
Ledamot

Kaxholmen

Skicka e-post

Malin Manfredsson
Ledamot

Mjölby

Skicka e-post

Victoria Öhrvall
Ledamot

Sollentuna

Skicka e-post

EVENT

Under året arrangeras en mängd event runt om i landet. Läs gärna mer om vad som händer.

Gå dit

NÄTVERK

Pingst ung har fem regionala nätverk för dig som arbetar med barn eller ungdomar i en församling. Välkommen med!

Gå dit

REDOVISA

Få resurser och pengar till er verksamhet genom att redovisa till oss! Här hittar du all information du behöver för att komma igång.

Gå dit