REDOVISA

Du vet väl om att du kan få resurser från Pingst ung för era barn- eller ungdomsgrupper? Om ni har en barn- eller ungdomsverksamhet i församlingen har ni möjlighet att redovisa era grupper, eller lokalavdelningar som vi kallar dem, till oss på Pingst ung.

REDOVISNING HJÄLPER OSS ATT HJÄLPA DIG

Din redovisning möjliggör för Pingst ung att finnas till! Vårt mål är att stötta och hjälpa församlingar både lokalt och nationellt med olika resurser – bland annat genom:  

 • regionledare
 • nätverksträffar
 • material
 • stöd till gemensamma event och läger som t.ex. nyårskonferensen UNITE
 • administrativa resurser
 • digitala resurser

 

Har du inte redovisat innan?
För att redovisa behöver du först bli församlingsadministratör!

 

SÅ HÄR GÖR DU

Redovisningen görs i People, vårt digitala system. People ger dig god överblick över din lokalavdelning (verksamhet), medlemmar och redovisning!  

I People kan ni: 

 • skapa lokalavdelningar 
 • lägga in medlemmar
 • kommunicera med medlemmar via mail 
 • få medlemmarnas bekräftelse om deltagande direkt via SMS och Mail  
 • ladda upp viktiga dokument för er redovisning. 

LADDA NER

För att komma igång med redovisningen tipsar vi alltid om att använda våra mallar här nedan. Ladda ner dem, och du är igång!

Riktlinjer – dessa riktlinjer måste ni anta för lokalavdelningen på nytt fr.o.m. den 1 maj 2020

Mall för årsmötesprotokoll – använd denna mall när ni håller årsmötet för lokalavdelningen.

Lathund för årsmöte – tips för dig som håller i årsmötet för lokalavdelningen.

Lathund för digitalt årsmöte – hur du kan ha årsmöte utan att samla gruppen fysiskt.

Mall för medlemslista – för dig som önskar samla in medlemmar på papper för att sedan skriva in i People och bocka i att en medlem har bekräftat med namnunderskrift på medlemslista.

NYHET! Redovisning i People TIPS & TRIX – tydliga instruktioner för dig som känner dig osäker på hur du redovisar i People.

GDPR OCH PEOPLE

People och behandlingen av personuppgifter sker enligt dataskyddsförordningen (GDPR) vilket exempelvis innebär att personuppgifterna ligger på en databas inom EU.

 • Som församling tecknar ni ett personuppgiftsbiträdesavtal med Pingst ung inne i People när ni börjar använda det
  – Det innebär t.ex. att ni är ansvariga att plocka bort de medlemmar som inte längre vill vara med i er lokalavdelning från era listor.
 • Samtycke från förälder för barn under 13 år?
  – Är inte ett krav från oss, eftersom ni som ideell förening samlar in personuppgifter i syfte att söka statsbidrag. Syftet skiljer sig alltså från paragrafen Informationssamhällets tjänster som kräver samtycke från förälder för barn under 13 år.

 

FRÅGA OSS!

Har du frågor eller funderingar om redovisning? Hör gärna av dig till oss på redovisa@pingstung.se eller prata med din regionsledare!