REDOVISNINGENS FEM STEG:

 

Kom igång med NGO|PRO​

Det digitala systemet NGO|PRO hjälper dig att redovisa enkelt och effektivt. Det första du ska göra för att komma igång är att ansöka om att bli församlingsadministratör i NGO|PRO. 

Starta en lokalavdelning

En lokalavdelning behöver bestå av minst tre medlemmar och 60% av medlemmarna måste vara mellan 6-25 år.  En församling kan redovisa flera lokalavdelningar. Exempel på lokalavdelningar är ungdomssamling, söndagsskola, en Royal Rangers-grupp, Ung Vuxen-grupp, eller en lägerlokalavdelning för verksamhetens alla läger.

Ha ett årsmöte och anta riktlinjer

Varje lokalavdelning ska hålla ett årsmöte varje år. Här bestämmer ni tillsammans vad ni ska göra i er verksamhet och vilka som är med i ledningsgruppen. På lokalavdelningens allra första årsmöte ska ni anta riktlinjer för verksamheten.

Använd gärna vår mall för årsmötesprotokoll samt vårt förslag på riktlinjer! 

Samla medlemmar och bekräftelser

Att samla medlemmar handlar om att få del av deras kontaktuppgifter samt få deras bekräftelse på att de vill delta!  Alla medlemmar måste årligen bekräfta sitt medlemskap som en personlig aktiv handling via sms, mail, namnunderskrift på medlemslista, eller genom att betala en årlig medlemsavgift.  

Årliga redovisningen

Senast 31 december varje år är det dags att lämna in lokalavdelningens verksamhetsredovisning i NGO|PRO! Då ska medlemmarna ha bekräftat sitt medlemskap, riktlinjer, årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelse ska vara signerat och uppladdat – efter det sköter vi resten! 

LADDA NER

Kom igång med redovisningen genom att använda våra mallar här nedan!
Riktlinjer måste ni anta för lokalavdelningen på nytt fr.o.m. den 15 september 2023. Använd årsmötesprotokollet när ni håller årsmöte för lokalavdelningen och tips kring det hittar ni i lathunden!

För dig som önskar samla in medlemmar på papper, finns en medlemslista att ladda ner. Uppgifterna behöver sedan skrivas in i NGO|PRO samt en bekräftelse att medlemen har lämnat namnunderskrift. En medlem kan också fylla i via en självregistreringslänk, läs mer om det här…