REDOVISNINGENS FEM STEG:

 

Kom igång med People

Det digitala systemet People hjälper dig att redovisa enkelt och effektivt. Det första du ska göra för att komma igång är att ansöka om att bli församlingsadministratör i People. 

Starta en lokalavdelning

En lokalavdelning behöver bestå av minst tre medlemmar och 60% av medlemmarna måste vara mellan 6-25 år.  En församling kan redovisa flera lokalavdelningar. Exempel på lokalavdelningar är ungdomssamling, söndagsskola, en Royal Rangers-grupp, [YA!]-grupp för unga vuxna, eller en lägerlokalavdelning för verksamhetens alla läger 

Ha ett årsmöte och anta riktlinjer

Varje lokalavdelning ska hålla ett årsmöte varje år. Här bestämmer ni tillsammans vad ni ska göra i er verksamhet och vilka som är med i ledningsgruppen. På lokalavdelningens allra första årsmöte ska ni anta riktlinjer för verksamheten.

Använd gärna vår mall för årsmötesprotokoll samt vårt förslag på riktlinjer! 

Samla medlemmar och bekräftelser

Att samla medlemmar handlar om att få del av deras kontaktuppgifter samt få deras bekräftelse på att de vill delta!  Alla medlemmar måste årligen bekräfta sitt medlemskap som en personlig aktiv handling via sms, mail, namnunderskrift på medlemslista, eller genom att betala en årlig medlemsavgift.  

Har ni redan era medlemmar inskrivna i People? Exportera en förifylld medlemslista på alla medlemmar i en lokalavdelning som du skriver ut, där det enda som varje år behöver fyllas i är medlemmarnas namnunderskrifter samt datum.

Årliga redovisningen

Senast 31 december varje år är det dags att lämna in lokalavdelningens verksamhetsredovisning i People! Då ska medlemmarna ha bekräftat sitt medlemskap, riktlinjer, årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelse ska vara signat och uppladdat – efter det sköter People resten! 

LADDA NER

För att komma igång med redovisningen tipsar vi alltid om att använda våra mallar här nedan. Ladda ner dem, och du är igång!

Riktlinjer – dessa riktlinjer måste ni anta för lokalavdelningen på nytt fr.o.m. den 1 maj 2020

Mall för årsmötesprotokoll – använd denna mall när ni håller årsmötet för lokalavdelningen

Lathund för årsmöte – tips för dig som håller i årsmötet för lokalavdelningen

Lathund för digitalt årsmöte – hur du kan ha årsmöte under pandemin

Mall för medlemslista – för dig som önskar samla in medlemmar på papper för att sedan skriva in i People och bocka i att en medlem har bekräftat med namnunderskrift på medlemslista

NYHET! Redovisning i People TIPS & TRIX – tydliga instruktioner för dig som känner dig osäker på hur du redovisar i People