Regionala resursdagar för barnpastorer

Välkommen på nätverksdag med temat Barn i behov av särskilt stöd. Under våren anordnar Pingst ungs regioner träffar för dig som arbetar som barnpastor. Dessa träffar är fantastiska tillfällen för att umgås med kollegor och denna gång kommer vi speciellt att fokusera på hur vi kan arbeta med och stötta barn som är i behov av särskilt stöd. Det är ett viktigt ämne som vi vill ge dig som barnpastor kunskap och verktyg för så att du ska känna dig väl utrustad i ditt arbete!

 

Plats och datum

Region norr

Den 3 april kl.11.00 – 4 april kl.13.00 i Skellefteå Pingstkyrka. Träffen är både för barnpastorer och ungdomspastorer och talare i temat kommer att vara Madelene Boberg, barnkoordinator på Pingst ung. Du anmäler dig till regionledaren Kjell-Arne Alvarsson, kjell-arne.alvarsson@pingstung.se. Sista anmälningsdag är den 24 mars.

 

Region syd och region sydmitt

Den 25 april kl.10.00-14.00 i Ulriksbergskyrkan, Växjö. Denna gång möts regionerna syd och sydmitt för en gemensam träff. Talare i temat kommer att vara Anneli Borg, pastor med ansvar för barn i Lidköping Pingstförsamling. Du anmäler dig till träffen genom denna länk. Sista anmälningsdag är den 15 april.

 

Region väst

Den 2 maj i Smyrnakyrkan, Göteborg. Föreläsare kring temat kommer att vara Gunilla Andersson och Eva-Lena Alenhag. Du anmäler dig till regionledaren Annelee Thorstensson, annelee.thortsensson@pingstung.se.

 

Region Mitt

Den 9 maj i Västerås Pingstkyrka. Föreläsare kring temat kommer att vara Christine Viklund, verksamhetsansvarig för Pingst Omsorg. Du anmäler dig till regionledaren Johan Brännberg, johan.brannberg@pingstung.se.