Årsmöte

Varje lokalavdelning ska hålla ett årsmöte en gång varje år. På årsmötet ska alla medlemmar vara inbjudna, det är dock inget krav att alla medlemmar ska vara med på årsmötet. Om ni har flera lokalavdelningar behöver ni ha ett eget årsmöte för varje lokalavdelning, ni kan alltså inte ha ett årsmöte för alla. Däremot kan ni ha årsmötena vid samma tillfälle, men att det då görs tydligt var det ena tar slut och och det andra börjar.

I första årsmötet när lokalavdelningen startar måste ni anta riktlinjer för lokalavdelningen. Riktlinjer antas, ändras eller upplöses vid lokalavdelningens årsmöte med enkel majoritet, och behöver endast antas en gång. När lokalavdelningen byter namn behöver också lokalavdelningens namn på riktlinjerna uppdateras.

Ett förslag är att ta tillfället i akt och utforma årsmötet till ett visionskväll med ungdomarna eller en kreativ samling med barnen. Tillsammans som ledare och medlemmar kan ni samtala och visionera för er verksamhet.

Använd gärna vår mall för årsmötesprotokoll när ni har ert årsmöte – ladda ner den här under Redovisa. I mallen finns också tips på hur du gör ett kreativt årsmöte med barn.

Riktlinjer

Riktlinjerna ska säkra att Pingst ungs lokalavdelningar är demokratiskt uppbyggda där medlemmarna i lokalavdelningarna beslutar om sin verksamhet och ekonomi. Riktlinjerna behöver antas i årsmötet det år som lokalavdelningen startas. Varje lokalavdelning måste anta egna riktlinjer, vilka kan vara likadana, men riktlinjer måste alltid antas enskilt för varje lokalavdelning.

Ni antar riktlinjer endast en gång för er lokalavdelning, alltså inte årligen. På mötet bestämmer ni vilka riktlinjer som ni vill arbeta efter. Använd gärna vårt förslag på riktlinjer som är bidragsgrundande – ladda ner dem här under Redovisa. Om ni önskar anta egna riktlinjer måste Pingst ung först godkänna dem – då tittar vi på om de är bidragsgrundande.

Varför måste vi vara formella och anta riktlinjer?

Kraven från myndigheten innebär att lokalavdelningen endast är bidragsgrundande om ni har antagit riktlinjer – som visar att verksamheten är självständig och demokratisk. Staten kräver att vi visar att lokalavdelningarna ansvarar för sin verksamhet exempelvis genom att medlemmarna i verksamheten antar riktlinjer och väljer en ledningsgrupp som samordnar verksamheten.