För att lokalavdelningen ska kunna redovisas korrekt och bli godkänd behöver vissa kriterier uppfyllas:

  • Varje lokalavdelning ska hålla ett årsmöte en gång varje år.
  • Demokratiska riktlinjer måste antas.

 

Årsmöte

På årsmötet ska alla medlemmar vara inbjudna, det är dock inget krav att alla måste närvara. Om ni har flera lokalavdelningar behöver ni ha ett eget årsmöte för varje lokalavdelning, ni kan alltså inte ha ett årsmöte för alla. Däremot kan ni ha årsmötena vid samma tillfälle, men varje lokalavdelning måste ha ett eget årsmötesprotokoll. 

Riktlinjer

I det allra första årsmötet när lokalavdelningen startar måste ni anta riktlinjer för lokalavdelningen, det görs alltså inte årligen.
Obs! Alla lokalavdelningar måste anta nya riktlinjer från och med 2023.

Riktlinjernas syfte: att säkra Pingst ungs lokalavdelningar som demokratiskt uppbyggda där medlemmarna i lokalavdelningarna beslutar om sin verksamhet och ekonomi.

  • Riktlinjer antas, ändras eller upplöses vid lokalavdelningens årsmöte med enkel majoritet, och behöver endast antas en gång. När lokalavdelningen byter namn behöver också lokalavdelningens namn på riktlinjerna uppdateras
  • Varje lokalavdelning måste anta egna riktlinjer, vilka kan vara likadana, men riktlinjer måste alltid antas enskilt för varje lokalavdelning.

 

Använd gärna vårt förslag på riktlinjer!

OBS! Om ni önskar anta egna riktlinjer måste Pingst ung först godkänna dem – då tittar vi på om de är bidragsgrundande.

 

Varför måste vi vara formella och anta riktlinjer?

Kraven från myndigheten innebär att lokalavdelningen endast är bidragsgrundande om ni har antagit riktlinjer – som visar att verksamheten är självständig och demokratisk. Staten kräver att vi visar att lokalavdelningarna ansvarar för sin verksamhet exempelvis genom att medlemmarna i verksamheten antar riktlinjer och väljer en ledningsgrupp som samordnar verksamheten.

 

Tips!

Ett förslag är att ta tillfället i akt och utforma årsmötet till en visionskväll med ungdomarna eller en kreativ samling med barnen. Tillsammans som ledare och medlemmar kan ni samtala och visionera för er verksamhet.

Använd gärna vår mall för årsmötesprotokoll när ni har ert årsmöte. I mallen finns också tips på hur du gör ett kreativt årsmöte med barn.