DISTRIKT

Det finns flera Pingst ung distrikt runt om i Sverige. Genom dem kan ni söka lokala ekonomiska bidrag för er barn- och ungdomsverksamhet eller satsningar. Distrikten är självständiga utan juridisk koppling till Pingst ung men vi samarbetar i flera frågor.

Om ni vill söka bidrag till er verksamhet eller en satsning är det främst till ert distrikt ni ska vända er till. De ansöker om bidrag från lokala instanser samt tar de del av verksamhetsredovisningarna som ni lämnar till Pingst ung för att ansöka om bidrag från landstinget.

Distrikten ser olika ut beroende på vilka förutsättningar som finns i regionen det innebär att en del län inte har aktivt distrikt i nuläget.

Nedan har du kontaktuppgifter till ditt distrikt. Tveka inte att höra av dig om du undrar över något!

1   Norrbotten

2   Västerbotten

3   Jämtland

4   Västernorrland

5   Gävleborg

6   Dalarna

7   Värmland

8   Örebro

9   Västmanland

10   Uppsala

11   Stockholm

12   Södermanland

13   Östergötland

14   Kalmar

15   Jönköping

16   Göteborg och Bohus

Skaraborg

Älvsborg

17   Halland

18   Kronoberg

19   Blekinge

20   Skåne

21   Gotland

KONTAKTA DISTRIKTEN

1 Norrbotten

Inte aktivt distrikt

2 Västerbotten

Ordförande: Birgitta Hellström

birgitta2hellstrom@hotmail.com

070-552 99 62

3 Jämtland

Inte aktivt distrikt

4 Västernorrland

Ordförande: Sofia Jarl

kontakt@vasternorrland.pingstung.se

070-322 32 66

Gå till sida

5 Gävleborg

Inte aktivt distrikt

6 Dalarna

Inte aktivt distrikt

7 Värmland

Inte aktivt distrikt

8 Örebro

Ordförande: Theo Wilkås

pingstung.orebro@gmail.com

Gå till sida

9 VÄSTMANLAND

Inte aktivt distrikt

 

 

10 Uppsala

Inte aktivt distrikt

 

11 Stockholm

Ordförande: Johan Öhrvall

johanohrvall@gmail.com

073 74 48 777

Gå till sida

12 Södermanland

Ordförande: Simon Gindemo

simon.gindemo@gmail.com

 

13 Östergötland

Ordförande: Mika Juurikivi

pingstung.e@gmail.com

070-511 84 41

14 Kalmar

Ordförande: Camilla Axelsson

camilla@hultsfredpingst.se

070-406 87 94

15 Jönköping

Ordförande: Daniel Skarstedt

jonkopingslan@pingstung.se

073-504 39 40

Gå till sida

16 Göteborg och Bohus

Ordförande: Sara Mattsson

info@pu-vast.se

073-370 18 84

Gå till sida

16 Skaraborg

Ordförande: Emil Lövberg

puskaraborg@pingstung.se

073-066 02 53

Gå till sida

16 Älvsborg

Ordförande: Robert Berntsson

ordf@pingstungalvsborg.nu

073-948 56 13

Gå till sida

17 Halland

Ordförande: Catrin Carlsson

donsarn@hotmail.com

072-503 47 15

18 Kronoberg

Inte aktivt distrikt

19 Blekinge

Inte aktivt distrikt

20 Skåne

Ordförande: Robert Sallbring

skane@pingstung.se

070-416 00 07

21 Gotland

Ordförande: Solbritt Lindh

solbritt.lind@telia.com

049-827 85 73