KONTAKT

KANSLI

Verksamhetsledare
Gustaf Nyström

gustaf.nystrom@pingstung.se

076-53 625 85

Kommunikatör
Stina Lewinson

stina.lewinson@pingstung.se

Bidragshandläggare
Wenny Sallbring

redovisa@pingstung.se

KOORDINATORER & REGIONLEDARE

Barn- och ungdomskoordinator
Jonathan Boström

jonathan.bostrom@pingstung.se

Unga vuxna-koordinator
Victoria Öhrvall

victoria.ohrvall@pingst.se

 

Ledarfortbildning
Magnus Gnisterhed

magnus.gnisterhed@pingstung.se

 

Regionledare Norr
Birgitta Örjestad

birgitta.orjestad@pingstung.se

 

RegionLEDARE Mitt
Samuel Lewinson

Samuel.lewinson@pingstung.se

073-541 73 04

RegionLEDARE Stockholm
Matilda Borgenvik

matilda.borgenvik@pingstung.se

 

Regionledare Sydmitt
Johan Sundman

johan.sundman@pingstung.se

 

Regionledare Syd
Jenny Antonson

jenny.antonson@pingstung.se

Regionledare Väst
Jonathan Boström

jonathan.bostrom@pingstung.se

STYRELSE

Ordförande
Frida igefjord

Stockholm

frida.igefjord@pingstung.se

 

Vice ordförande
Axel Sundström

Västra Frölunda

 

 
Sara Einarsson
Ledamot

Stockholm

 

Elvira Hemström
Ledamot

Boden

 

Kevin danielsson
Ledamot

Luleå

 

Sara Eliasson
Ledamot

Mariestad

 

Anna-Lena Öhrling
Ledamot

Linköping

 

 
Linn Steenari
Ledamot

Borås

 

 
David Thornell
Ledamot

Eksjö

 

PROJEKT

Genom åren har Pingst ung arbetat med riktade projekt för att undersöka tendenser i vår rörelse. Här kan du läsa mer om våra projekt Ester och Arbetsmiljö.

 

ESTER

2014 genomfördes en undersökning kring jämställdhet inom Pingströrelsen. Undersökningen fick namnet Ester och den mynnade ut i en rapport som bland annat beskriver jämställdheten ur ett historiskt perspektiv men även intervjuer med personer som är i tjänst idag. I boken Ester – för ett hållbart ledarskap kan du ta del av arbetet, bibliska referenser och övningar. Boken finns att köpa på Pingst webbshop och är skriven av Jenny Bergh och Anethe Carlsson som genomförde undersökningen. Läs mer om Ester

 

ARBETSMILJÖ

2016 gjorde Pingst ung en undersökning kring arbetsmiljön för barn- och ungdomspastorer i Sveriges pingstförsamlingar. Genom enkätsvar och djupintervjuer fick vi del av hur pastorerna själva upplever sin arbetssituation. Läs mer om arbetsmiljöundersökningen

Pingst ung behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Läs gärna vår integritetspolicy här.