REDOVISA

Du vet väl om att du kan få pengar från Pingst ung för er barn- eller ungdomsgrupp? Om ni har en barn- eller ungdomsverksamhet i församlingen har ni möjlighet att redovisa era grupper till Pingst ung.

Genom att starta en lokalavdelning och redovisa den till Pingst ung får ni del av det statliga stödet från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor).

När ni redovisar får ni ett ekonomiskt bidrag samt bidrar till att Pingst ung kan erbjuda material och nationella resurser såsom våra regionledare.

Tycker du att redovisning verkar vara svårt? Börja med att läsa informationen och instruktionerna här på sidan så att du får en grund, därefter får du gärna kontakta oss på kansliet eller din regionledare om du har frågor. Nedan kan du läsa om de fyra steg som krävs för att starta och redovisa en lokalavdelning.

Nytt digitalt redovisningssystem öppnar senare i år.

Från den 15 februari tidigare i år är ArcMember stängt för inloggning.

Du kan redovisa till oss på två sätt – antingen via vårt nya digitala redovisningssystem som öppnar senare i år eller via pappersblankett. Från den 15 februari 2018 är ArcMember stängt för inloggning.

Om du önskar samla in medlemskapsbekräftelser medan du väntar på det nya redovisningssystemet kan du använda vår mall för medlemsförteckning, för att sedan i det nya systemet bocka i för varje medlem att det finns namnunderskrift på papper. De listor som du samlar in medlemmarna på blir då ditt medlemsunderlag för redovisningen av verksamhetsåret 2018. Här kan du ladda ner mall för medlemsförteckning.

Vi kommer göra allt för att övergången till det nya systemet blir så smidigt som möjligt för dig, exempelvis genom att vi överför era redovisade barn och ungdomar från ArcMember in i det nya systemet. Har du frågor? Maila oss på info@pingstung.se så hjälper vi dig.

REDOVISNINGENS FYRA STEG

1

Starta en lokalavdelning

En lokalavdelning behöver bestå av minst tre personer som har regelbundna träffar. Det skulle kunna vara fredagens ungdomssamling, en scoutkår, innebandygrupp, hemgrupp, pysselgrupp eller dylikt.

2

Ha ett årsmöte

Varje lokalavdelning har varje år ett årsmöte. Ni ska komma överens om vilka som ska vara ledare (utgöra styrelse) och hur ni ska arbeta (vilka riktlinjer ni ska ha). När en ny avdelning skapas antar man alltid riktlinjer, vilka gäller tills verksamheten avslutas, därför antas de bara en gång. Ni skickar in riktlinjerna till Pingst ung det år då de antogs.

3

Värva medlemmar

Man kan bli medlem när som helst under året, allt som krävs är att man bekräftar sitt medlemskap. I vårt digitala redovisningssystem kan medlemmar bekräfta sitt medlemskap genom att svara på ett sms eller mejl som skickas ut från gruppen.

4

Redovisa

I slutet av verksamhetsåret är det dags att lämna lokalavdelningens verksamhetsredovisning. Innan dess behöver alla medlemmar bekräfta sitt medlemskap. Ni får bara bidrag för bekräftade medlemmar mellan 6-25 år. Er verksamhetsredovisning ska vara Pingst ung tillhanda senast den 31 januari.

mer om redovisning

För att kunna redovisa en barn- och ungdomsverksamhet till Pingst ung behöver man framförallt tänka på dessa tre punkter:

  • Att ni under verksamhetsåret har följt era antagna riktlinjer som visar på att lokalavdelningen har en demokratisk struktur där medlemmarna i barn- och ungdomsverksamheten beslutar om sin verksamhet och ekonomi.
  • Att ni under verksamhetsåret har samlat in uppgifter på medlemmar som under året tagit aktiv ställning för att bli medlem i lokalavdelningen.
  • Att ni under verksamhetsåret har bedrivit verksamhet och att ni sedan sammanfattar vad ni gjort på en verksamhetsredovisningsblankett till Pingst ung.

Till de lokalavdelningar som redovisar sin verksamhet till Pingst ung riks betalas ett fast grundbidrag samt ett rörligt bidrag per medlem (6-25 år) i barn- och ungdomsverksamheten. Observera att detta gäller det statliga bidraget som söks genom Pingst ung riks. Ni som har ett Pingst ung distrikt har även möjlighet att söka bidrag från dem. I början av året skickar ni redovisningsblanketten till Pingst ung riks och vi skickar sedan en kopia vidare till ert distrikt. Om ni redovisat genom vårt digitala redovisningssystem behöver ni inte skicka in en blankett till oss utan vi hämtar underlaget från webbplatsen. Läs mer om era distriktsbidrag under Distrikt.

EVENT

Under året arrangeras en mängd event runt om i landet. Läs gärna mer om vad som händer.

Gå dit

NÄTVERK

Pingst ung har fem regionala nätverk för dig som arbetar med barn eller ungdomar i en församling. Välkommen med!

Gå dit

REDOVISA

Få pengar till er verksamhet genom att redovisa till oss! Här hittar du all information du behöver för att komma igång.

Gå dit