Hej! För dig som vill redovisa till oss för det nuvarande verksamhetsåret 2019 och ännu inte är igång med People – nu är det dags! Vi hjälper dig gärna komma igång så du är redo tidigt under året. 

Ansök om att bli församlingsadministratör i People här nedan. Har du frågor? Maila vår handläggare på redovisa@pingstung.se så hjälper vi dig.

För att underlätta för dig så långt vi bara kan finns nu en ny funktion i People! En funktion som specifikt hjälper dig som vill samla in namnunderskrifter via medlemslista, istället för via sms och mail. 

I People kan du nu smidigt exportera en förifylld medlemslista på alla medlemmar i en lokalavdelning, där det enda som varje år behöver fyllas i är medlemmarnas namnunderskrifter samt datum för namnunderskrifterna. Efter det bockar du bara i inne i People att medlemmarna har bekräftat via namnunderskrift på medlemslista, samt sparar underlaget hos er. Du hittar funktionen när du klickar dig in på lokalavdelningen – där inne ser du knappen Medlemslista för bekräftelse via namnunderskrifter. Klicka på den – och hurra – du får en förifylld medlemslista som du kan skriva ut för att samla in namnunderskrifterna!

PS. Från och med i år kan du inte längre redovisa via pappersblankett, utan endast via People.

REDOVISA

Du vet väl om att du kan få resurser och pengar från Pingst ung för era barn- eller ungdomsgrupper? Om ni har en barn- eller ungdomsverksamhet i församlingen har ni möjlighet att redovisa era grupper, eller lokalavdelningar som vi kallar dem, till oss på Pingst ung. Varje år redovisar ni till oss senast den 31 december.

Genom att starta en lokalavdelning och redovisa den till Pingst ung får ni del av det statliga bidraget från MUCF – Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

VI GER RESURSER

Er redovisning är inte bara en förutsättning för det ekonomiska bidrag som betalas ut till er lokalt, den bidrar även till att Pingst ung kan serva er med regionledare, nätverksträffar, material, stöd till gemensamma event och läger samt administrativa resurser. För varje lokalavdelning och medlem som ni redovisar ger ni oss och er själva större förutsättningar att bygga och påverka nästa generation.

REDOVISA VIA PEOPLE

Du redovisar till oss via People – vårt digitala redovisningssystem. I People sköter du exempelvis medlemmarnas bekräftelser samt laddar upp filer inför redovisningen. Om du önskar samla in medlemmar via medlemslista på papper kan du använda vår mall för medlemslista som du hittar här nedan, för att sedan skriva in medlemmarna i People samt bocka i att de har bekräftat med namnunderskrift på medlemslista.

PS. Från och med 2019 kan du inte längre redovisa via pappersblankett, utan endast via People.

People hjälper dig

Hösten 2018 öppnade vi vårt nya digitala redovisningssystem Pingst ung People – för att du ska kunna redovisa era barn och ungdomar smidigt och få resurser och pengar till er verksamhet. Det nya digitala systemet hjälper dig att redovisa enkelt och effektivt. Det ger dig också möjlighet att helt gratis kommunicera med era medlemmar via sms och mail för att bjuda in till allt från fredagens ungdomssamling till söndagens söndagsskola.

OM PEOPLE

Genom att redovisa till oss via People får du god struktur för era lokalavdelningar, medlemmar och redovisning. Varje år senast den 31 december ser du till att era medlemmar har bekräftat sitt medlemskap via sms eller mail samt laddar upp årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelse – efter det sköter People resten! Era riktlinjer finns alltid uppladdade i People och du laddar bara upp på nytt om ni har antagit nya riktlinjer.

VI HJÄLPER DIG

Tycker du att redovisning verkar vara svårt? Börja med att läsa informationen och instruktionerna här på sidan så att du får en grund, därefter får du gärna kontakta vår handläggare på redovisa@pingstung.se eller prata med din regionledare om du har frågor. Nedan kan du läsa om de fyra steg som krävs för att starta och redovisa en lokalavdelning. Här nedan hittar du också viktiga filer att ladda ner inför att du ska redovisa till oss, som kommer hjälpa dig i arbetet med redovisningen.

LADDA NER

För att komma igång med redovisningen tipsar vi alltid om att använda våra mallar här nedan. Ladda ner dem, och du är igång!

Mall för årsmötesprotokoll – med tips på hur du gör ett kreativt årsmöte för barn

Förslag på riktlinjer

Mall för medlemslista – för dig som önskar samla in medlemmar på papper för att sedan skriva in i People och bocka i att en medlem har bekräftat med namnunderskrift på medlemslista

REDOVISNINGENS FYRA STEG

1

Starta en lokalavdelning

En lokalavdelning behöver bestå av minst tre medlemmar som har regelbundna träffar, och 60% av medlemmarna måste vara mellan 6-25 år för att ni ska få bidrag. Det skulle kunna vara fredagens ungdomssamling, söndagens söndagsskola, en sportgrupp, en scoutkår, innebandygrupp, hemgrupp, pysselgrupp osv.

2

Ha ett årsmöte och anta riktlinjer

Varje lokalavdelning måste varje år ha ett årsmöte innan året är slut. Här bestämmer ni tillsammans vad ni ska göra i er verksamhet och vilka som är med i ledningsgruppen. När lokalavdelningen startar så antar ni också riktlinjer på ert första årsmöte. Använd gärna mallen för årsmötesprotokoll när ni har ert årsmöte samt vårt förslag på riktlinjer – ladda ner dem här ovan.

3

Samla medlemmar

Ni kan samla medlemmar när som helst under året, och allt som krävs är att man bekräftar sitt medlemskap en gång varje år. Bekräftelse sker i en personlig årlig aktiv handling genom namnunderskrift via medlemslista eller genom People digitalt via sms eller mail, eller genom att betala en årlig medlemsavgift. Använd mallen för medlemslista om ni önskar samla in medlemmarnas bekräftelse på papper – ladda ner den här ovan.

4

Redovisa och få bidrag

I slutet av året är det dags att lämna lokalavdelningens verksamhetsredovisning till oss på Pingst ung för att få bidrag! Senast den 31 dec varje år behöver alla medlemmar ha bekräftat sitt medlemskap. Du behöver också ha laddat upp ert årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelse – efter det sköter People resten!