REDOVISA

Du vet väl om att du kan få resurser och pengar från Pingst ung för era barn- eller ungdomsgrupper? Om ni har en barn- eller ungdomsverksamhet i församlingen har ni möjlighet att redovisa era grupper, eller lokalavdelningar som vi kallar dem, till oss på Pingst ung.

Genom att starta en lokalavdelning och redovisa den till Pingst ung får ni del av det statliga statsbidraget från MUCF – Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

VI GER RESURSER

Er redovisning är inte bara en förutsättning för det ekonomiska bidrag som betalas ut till er lokalt, den bidrar även till att Pingst ung kan serva er med regionledare, nätverksträffar, material, stöd till gemensamma event och läger samt administrativa resurser. För varje lokalavdelning och medlem som ni redovisar ger ni oss och er själva större förutsättningar att bygga och påverka nästa generation.

VI HJÄLPER DIG

Tycker du att redovisning verkar vara svårt? Börja med att läsa informationen och instruktionerna här på sidan så att du får en grund, därefter får du gärna kontakta oss på info@pingstung.se eller prata med din regionledare om du har frågor. Nedan kan du läsa om de fyra steg som krävs för att starta och redovisa en lokalavdelning.

Här nedan hittar du också viktiga filer att ladda ner inför att du ska redovisa till oss, som kommer hjälpa dig i arbetet med redovisningen.

People – nytt digitalt redovisningssystem

Snart öppnar vi vårt nya digitala redovisningssystem Pingst ung People – för att du ska kunna redovisa era barn och ungdomar smidigt och få resurser och pengar till er verksamhet. Det nya digitala systemet hjälper dig att redovisa enkelt och effektivt. Det ger dig också möjlighet att helt gratis kommunicera med era medlemmar via sms och mail för att bjuda in till allt från fredagens ungdomssamling till söndagens söndagsskola.

Du kan redovisa till oss på två sätt – antingen via People eller via pappersblankett. Ett tips är att redan nu börja med People – så behöver du inte varje år skriva in medlemmarna i listor på nytt.

OM PEOPLE

Genom att redovisa till oss via People får du god struktur för era lokalavdelningar, medlemmar och redovisning. Varje år senast den 31 december ser du till att era medlemmar har bekräftat sitt medlemskap via sms eller mail samt laddar upp årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelse – efter det sköter People resten! Era riktlinjer finns alltid uppladdade i People och du laddar bara upp på nytt om ni har antagit nya riktlinjer. Redovisade du via ArcMember för verksamhetsåret 2017? Då finns era lokalavdelningar och dess bekräftade medlemmar för 2017 redan inlagda i People när vi öppnar systemet. Håll utkik efter mer info om People här i höst.

MEDAN DU VÄNTAR PÅ PEOPLE

Om du önskar samla in medlemmar medan du väntar på det nya digitala redovisningssystemet People kan du använda vår mall för medlemslista, för att sedan i People bocka i att varje medlem har bekräftat med namnunderskrift på papper – eller kan du redovisa dina medlemslistor via pappersblankett när det är dags. De medlemmar som du samlar in på medlemslistan blir ditt underlag för redovisningen av verksamhetsåret 2018 oavsett om du väljer att redovisa via pappersblankett eller via People.

LADDA NER

För att komma igång med redovisningen så tipsar vi alltid om att använda sig av våra mallar här nedan. Ladda ner dem, och du är igång!

Mall för årsmötesprotokoll – med tips på hur du gör ett årsmöte för barn

Förslag på riktlinjer

Mall för medlemslista – för dig som önskar redovisa via pappersblankett

Pappersblankett för 2018 – för dig som önskar redovisa via pappersblankett. Skriv ut i A3-format.

REDOVISNINGENS FYRA STEG

1

Starta en lokalavdelning

En lokalavdelning behöver bestå av minst tre medlemmar som har regelbundna träffar, och 60% av medlemmarna måste vara mellan 6-25 år för att ni ska få bidrag. Det skulle kunna vara fredagens ungdomssamling, söndagens söndagsskola, en sportgrupp, en scoutkår, innebandygrupp, hemgrupp, pysselgrupp osv.

2

Ha ett årsmöte och anta riktlinjer

Varje lokalavdelning måste varje år ha ett årsmöte innan året är slut. Här bestämmer ni tillsammans vad ni ska göra i er verksamhet och vilka som är med i ledningsgruppen. När lokalavdelningen startar så antar ni också riktlinjer på ert första årsmöte. Använd gärna mallen för årsmötesprotokoll när ni har ert årsmöte samt vårt förslag på riktlinjer – ladda ner dem här ovan.

3

Samla medlemmar

Ni kan samla medlemmar när som helst under året, och allt som krävs är att man bekräftar sitt medlemskap en gång varje år. Bekräftelse sker i en personlig årlig aktiv handling genom namnunderskrift via medlemslista eller genom Pingst ung People digitalt via sms eller mail, eller genom att betala en årlig medlemsavgift. Använd mallen för medlemslista om ni tänkt redovisa via pappersblankett  – ladda ner den här ovan.

4

Redovisa

I slutet av året är det dags att lämna lokalavdelningens verksamhetsredovisning till oss på Pingst ung! Innan den 31 december varje år behöver alla medlemmar ha bekräftat sitt medlemskap. Om du redovisar via People behöver du också ha laddat upp ert årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelse – och efter det sköter People resten! Om du redovisar via pappersblankett postar du redovisningen till oss – du laddar ner den här ovan.