Bönesamlingar

Få förslag på hur du kan utforma olika typer av bönesamlingar och exempel på hur du kan lägga upp kreativa bönestationer.

GUIDE FÖR FÖREBEDJARE

Här får du tips på saker att tänka på inför att du ska vara förebedjare och bra saker att ha i åtanke vid en förbönssituation.

Workshop lovsångsledare

Ta del av undervisningsmaterialet för lovsångsledarna i Malmö Pingstförsamling.

Aktivera ungdomarna vid samlingar

En tipslista från Albin Karlsson, Pingst Västerås, på olika aktiva inslag man kan ha i en samling.