ITH-kurs med Pingst ung

KURSENS INNEHÅLL:

Kursen bygger på Frälsningsarméns välanvända och gedigna material kallat I trygga händer. Vi talar om FN:s barnkonvention, olika typer av övergrepp såsom, sexuella, fysiska, psykiska och andliga. Vi talar om nätkultur och utsatthet, psykisk ohälsa bland unga, vår roll som ledare bland barn och unga, trygga miljöer och tystnadsplikt/anmälningsplikt. Kursen uppmanar er som sammanhang att hålla liv i dessa frågor genom att ni som sammanhang uppmanas att ha rutiner, policys och handlingsplaner för ert lokala ITH-arbete.

Efter avslutad kurs får ni som församling tillgång till Pingst ungs ITH-resursportal där det finns förslag till mallar för policydokument och liknande.

KURSENS GENOMFÖRANDE

Pingst ung har två upplägg för ITH-kursen som ni kan välja mellan – lördagskurs eller kvällskurs.

Lördagskurs

En eller två kursledare kommer till er församling och genomför kursen under en lördag med ett upplägg mellan: 10.00-17.00. Ni som församling ansvarar för att servera fika vid uppstart, lunch och ett fika på efter- middagen.

 

Kvällskurs

En eller två kursledare kommer till er församling vid två separata vardagskvällar och genomför kursen uppdelad i två omgångar, 18.00-21.00 varje tillfälle. Ni som församling ansvarar för att servera ett fika per tillfälle.

Oavsett upplägg föredrar vi att genomföra kursen i en lokal med klassrumsmöblering, så att varje deltagare har ett bord framför sig. Vi behöver också projektor eller en TV-skärm att koppla in oss på. Kursledaren behöver att alla deltagare har varsin penna samt post- it lappar.

KURSENS KOSTNADER

En kurs kostar 5000kr.

3000kr i kursavgift

2000kr i licensavgift för att få tillgång till ITH-resursportalen

Kursen betalas till Pingst ung i efterskott via faktura

Ni som församling är fria att ta deltagaravgift om ni så önskar.

FRÅGOR

Välkommen att höra av er till gustaf.nystrom@pingstung.se om ni har funderingar kring kursen.

BOKA EN KURS

Välkommen att maila ith@pingstung.se för att påbörja planering av en kurs hos er!

Klicka här för att komma till vår resursportal för ITH

Här kommer du åt resurser, dokument och stöd för ett lokala ITH-arbete.

Obs! Inlogg till kursen ingår när ni genomför en ITH-kurs i er församling.