Lokalavdelning

En lokalavdelning ska bestå av minst tre medlemmar. Av de bekräftade medlemmarna måste 60% vara mellan 6-25 år. Lokalavdelningen ska ha en form av kontinuerlig verksamhet så som exempelvis söndagsskola eller konfirmation. Eftersom det måste vara kontinuerligt kan inte enskilda läger eller enskilda konferenser vara egna lokalavdelningar.

Om ni har flera läger under året rekommenderar vi därför att du gör en lokalavdelning för era läger. Det vill säga att ni samlar exempelvis sportlovslägret, sommarlägret och höstlovslägret i en och samma lokalavdelning. På så sätt kan vi godkänna lokalavdelningens verksamhet som en kontinuerlig verksamhet.

Om ni är osäkra på om er lokalavdelning uppfyller kraven så ska ni alltid maila till vår handläggare på redovisa@pingstung.se så hjälper vi er.

 

Exempel på lokalavdelningar

 • Söndagsskola
 • Ungdomssamling
 • Sport for Life-lokalavdelning
 • Royal Rangers-lokalavdelning
 • [YA!]-lokalavdelning för unga vuxna
 • Lägerlokalavdelning för verksamhetens alla läger
 • Konfirmation
 • Barnkör
 • Ungdomskör
 • Fritidsgård
 • Smågrupp

Varför ska vi starta en lokalavdelning?

Genom att starta en lokalavdelning får ni resurser och pengar till er verksamhet. Pingst ung vill hjälpa er att lyckas med uppdraget att nå nya barn och ungdomar och att utveckla ett livslångt lärjungaskap.

Få resurser från Pingst ung. Ju fler som bildar en lokalavdelning och redovisar sin verksamhet till Pingst ung desto mer kan Pingst ung serva med sådant som den lokala församlingen inte gör själv. Pingst ung vill serva er med regionledare, nätverksträffar, material, stöd till gemensamma event och läger samt administrativa resurser. För varje lokalavdelning och medlem som ni redovisar ger ni oss och er själva större förutsättningar att bygga och påverka nästa generation.

Få pengar från Pingst ung. Till varje lokalavdelning som redovisas som en lokalavdelning av typen Pingst ung utbetalas ett fast bidrag på 1000 kr samt ett bidrag på 10 kr per medlem för bekräftade medlemmar mellan 6-25 år. För er som redovisar en lokalavdelning av typen Sport for Life, Royal Rangers eller [YA!] kan andra bidragssummor gälla. Ni som har ett Pingst ung distrikt har även möjlighet att söka olika sorters bidrag från dem. Distrikten får er verksamhetsredovisning från oss på Pingst ung varje år. Läs mer om just ert distrikt under Distrikt.

Få större delaktighet. Om ni bildar en lokalavdelning skapar ni en struktur som gör att barnen och ungdomarna är med och påverkar sin egen verksamhet och detta bidrar till större delaktighet.

Få en grund att söka andra bidrag. Att skapa en demokratiskt organiserad barn- och ungdomsverksamhet gör att det finns möjlighet att söka många andra bidrag. Det statliga bidrag som Pingst ung fördelar förutsätter att man är en lokalavdelning, men dessa regler gäller även för många bidrag från landsting och kommuner.