Medlemskap

Efter att skapat lokalavdelning är det nu dags att lägga till medlemmar i People. Det är nämligen antalet medlemmar som ligger till grund för bidraget!

 1. Info om hur du lägger till medlemmar
 2. Info om bidragsgrundande medlemskap
 3. Hur du får medlemmarnas bekräftelse om medlemskap

 

1. LÄGGA TILL MEDLEMMAR

Det finns två sätt att få in rätt medlemsuppgifter till er lokalavdelning:

 • Medlemslista: Deltagarna fyller i sina uppgifter på ett papper.
 • Självregistreringslänk: Deltagarna fyller i sina uppgifter digitalt via en länk.
  • Skapa en länk i People och antingen maila ut länken eller ställ fram en dator och utifrån länken kan de fylla i medlemsuppgifter på plats.

 

2. INFO OM BIDRAGSGRUNDANDE MEDLEMSKAP

För att medlemmarna och lokalavdelningar ska ses bidragsgrundande, behöver följande kriterier uppfyllas:

BIDRAGSGRUNDANDE MEDLEM:

 • Har varje år bekräftat sitt medlemskap innan 31 december (läs mer om bekräftelse nedan)
 • Är mellan 6-25 år.
 • Får vara medlem och redovisas i flera lokalavdelningar.
 • Det finns ingen regel om hur många gånger man behöver komma till lokalavdelningen för att få vara medlem.

 

BIDRAGSGRUNDANDE LOKALAVDELNING:

 • Ska spara medlemsuppgifter i tre år. Gäller om ni använt medlemslistor på papper. Uppgifterna kan komma att kontrolleras av Pingst ung i efterhand vid stickprov och granskning.
 • Kan redovisa alla medlemmar, men endast de mellan 6-25 år är bidragsgrundande.
 • Minst 60% av de bekräftade medlemmarna måste vara mellan 6-25 år för att ni ska få bidrag.

 

 

3. FÅ MEDLEMMARNAS BEKRÄFTELSE

Medlemsbekräftelse sker i en personlig årlig aktiv handling och kan ske på fyra olika sätt:

 1. Bekräftelse via SMS
  När medlemmarna är inlagda i People (antingen via medlemslista eller självregistreringslänk) bockar ni i de medlemmar som varit med i lokalavdelningen och väljer att skicka ut bekräftelsesms.

Då går en länk ut till de telefonnummer som registrerats.
– Kontakta gärna medlemmarna innan och förklara vad det är för typ av sms som snart kommer skickas ut.

Lokalavdelning med barn?
Om du skickar sms eller mail från People hamnar det oftast hos barnets föräldrar. Be föräldrarna att fråga barnet om den vill vara med i specifik lokalavdelning och därefter svara på bekräftelselänken.

– Informera alltid föräldrarna om vad det innebär att deras barn blir medlem samt varför ni frågar barnet om att bli medlem.

 1. Bekräftelse via E-POST
  Fungerar på samma sätt som SMS, men nu skickas en länk via mail istället!
 2. Namnunderskrift på medlemslista
  Skriv gärna ut vår mall på medlemslista för att medlemmarna ska kunna fylla i sina uppgifter. Därefter får ni överföra uppgifterna till People och bocka i rutan för ”namnunderskrift”.

Redan skrivit in medlemmar i People?
Om deltagarna ligger inne sen tidigare år kan ni smidigt exportera och skriva ut en förifylld medlemslista. Den knappen hittar ni under varje enskild lokalavdelning, Medlemslista för bekräftelse via namnunderskrifter. Då behöver medlemmarna endast bekräfta med namnunderskrifter samt datum för namnunderskrifterna, istället för att fylla i alla uppgifter igen. Därefter bockar ni i rutan ”namnunderskrift” i People

 

 1. Deltagaravgift/Medlemsavgift
  Om ni väljer ni att ta en årlig medlemsavgift måste det tydligt framgå att det är en medlemsavgift för lokalavdelningen. Det måste även finnas ett bokföringsunderlag som visar att inbetalningen gäller för medlemmen. Ni väljer själva vilket belopp ni ska ta för medlemsavgiften. Ni kan räkna en deltagaravgift som en medlemsavgift om det framgår att man även blir medlem i lokalavdelningen vid betalning samt vilket år medlemskapet gäller för.