Medlemskap

För att lokalavdelningen ska vara bidragsgrundande måste det finnas korrekta medlemsunderlag eftersom bidraget bygger på antalet medlemmar i varje lokalavdelning. Medlemsunderlaget måste innehålla information om vilken lokalavdelning medlemskapet avser, vilket verksamhetsår det gäller samt medlemmens för- och efternamn, postadress, postnummer, postort, födelsedatum år-månad-datum, kön samt årlig bekräftelse för medlemskap och dess datum. Det finns ingen regel om hur många gånger man behöver komma till lokalavdelningen för att få vara medlem. En och samma medlem får ingå i flera olika lokalavdelningar med olika verksamhet.

Alla bekräftade medlemmar mellan 6-25 år är bidragsgrundande. Är man bekräftad medlem under 6 år eller över 25 får man redovisas i lokalavdelningen, men lokalavdelningen får inget bidrag för medlemmen. Minst 60% av de bekräftade medlemmarna måste vara mellan 6-25 år för att ni ska kunna få något bidrag överhuvudtaget.

Om du har samlat in medlemmar och namnunderskrifter via medlemslista på papper ska du inte skicka in medlemsunderlaget till oss – däremot ska du spara allt underlag som styrker uppgifterna i redovisningen. Uppgifterna kan komma att kontrolleras av Pingst ung i efterhand vid stickprov och granskning. Uppgifterna och medlemsunderlaget ska sparas hos er i tre år.

 

Viktig fakta

  • Medlemskapet gäller era lokalavdelningar, inte församlingen.
  • Medlemsbekräftelsen måste vara gjord under verksamhetsåret som du redovisar för.
  • Uppgifterna och medlemsunderlaget ska sparas hos er i tre år.
  • Minst 60% av de bekräftade medlemmarna måste vara mellan 6-25 år för att ni ska få bidrag.

Medlemsbekräftelse

Bekräftelse av medlemskap behöver göras av medlemmen själv senast den 31 dec under året som ni redovisar för. Bekräftelse sker i en personlig årlig aktiv handling genom namnunderskrift via medlemslista eller genom Pingst ung People digitalt via sms eller mail, eller genom att betala en årlig medlemsavgift. Samla medlemmar genom att lägga till dem i People, eller använd vår mall för medlemslista om vill samla in medlemmar på papper  – ladda ner den under Redovisa.

 

Lokalavdelning med barn

För er som har en lokalavdelning med barn som ska bekräfta sitt medlemskap kan du låta dem skriva sin namnteckning på medlemslistan, för att sedan i det digitala redovisningssystemet People bocka i att varje medlem har bekräftat med namnunderskrift på medlemslista. Om du skickar sms eller mail från People för bekräftelse hamnar det oftast hos barnets föräldrar, och isåfall kan föräldern fråga barnet och därefter svara på bekräftelselänken. Informera alltid föräldrarna om vad det innebär att deras barn blir medlem samt varför ni frågar barnet om att bli medlem.

 

Medlemsavgift

Om ni väljer ni att ta en årlig medlemsavgift måste det tydligt framgå att det är en medlemsavgift. Det måste även finnas ett bokföringsunderlag som visar att inbetalningen gäller för medlemmen. Ni väljer själva vilket belopp ni ska ta för medlemsavgiften. Ni kan räkna en deltagaravgift som en medlemsavgift om det framgår att man även blir medlem vid betalning samt vilket år medlemskapet gäller för.