Medlemskap

Ni kan samla in medlemmar när som helst under året och det krävs att medlemmarna bekräftar sitt medlemskap en gång varje år. För att lokalavdelningen ska vara bidragsgrundande måste det finnas korrekta medlemsunderlag eftersom bidraget bygger på antalet medlemmar i varje lokalavdelning.

Medlemsunderlaget måste innehålla information om vilken lokalavdelning medlemskapet avser, vilket verksamhetsår det gäller samt medlemmens för- och efternamn, postadress, postnummer, postort, födelsedatum år-månad-datum, kön samt årlig bekräftelse för medlemskap och dess datum. Det finns ingen regel om hur många gånger man behöver komma till lokalavdelningen för att få vara medlem. En och samma medlem får ingå i flera olika lokalavdelningar med olika verksamhet.

Alla bekräftade medlemmar mellan 6-25 år är bidragsgrundande. Om ni har bekräftade medlemmar under 6 år eller över 25 år får ni redovisa dem i lokalavdelningen, men ni får inget bidrag för de medlemmarna. Minst 60% av de bekräftade medlemmarna måste vara mellan 6-25 år för att ni ska kunna få något bidrag överhuvudtaget. Åldern räknas alltid på den ålder som medlemmen hade den 31 december under det året som ni redovisar för.

Om du har samlat in medlemmar och namnunderskrifter via medlemslista på papper ska du inte skicka in medlemsunderlaget till oss – däremot ska du spara allt underlag som styrker uppgifterna i redovisningen. Uppgifterna kan komma att kontrolleras av Pingst ung i efterhand vid stickprov och granskning. Uppgifterna och medlemsunderlaget ska sparas hos er i tre år.

 

Viktig fakta

  • Medlemskapet gäller era lokalavdelningar, inte församlingen.
  • Medlemsbekräftelsen måste vara gjord under året som du redovisar för.
  • Uppgifterna och medlemsunderlaget ska sparas hos er i tre år.
  • Ni får bidrag för de medlemmar som är mellan 6-25 år.
  • Minst 60% av de bekräftade medlemmarna måste vara mellan 6-25 år för att ni ska få bidrag.
  • Åldern räknas alltid på den ålder som medlemmen hade den 31 december under det året som ni redovisar för.

Medlemsbekräftelse

Bekräftelse av medlemskap behöver göras av medlemmen själv senast den 31 december under året som ni redovisar för. Medlemsbekräftelse sker i en personlig årlig aktiv handling via sms, mail eller namnunderskrift på medlemslista, eller genom att betala en årlig medlemsavgift. Samla medlemmar genom att skriva in dem direkt i People, eller använd vår mall för medlemslista om vill samla in medlemmar på utskrivet papper för att sedan skriva in i People  – ladda ner den under Redovisa.

Lokalavdelning med barn

För er som har en lokalavdelning med barn som ska bekräfta sitt medlemskap kan du låta dem skriva sin namnteckning på medlemslistan, för att sedan i det digitala redovisningssystemet People bocka av att varje medlem har bekräftat med namnunderskrift på medlemslista. Om du skickar sms eller mail från People för bekräftelse hamnar det oftast hos barnets föräldrar, och isåfall kan föräldern fråga barnet och därefter svara på bekräftelselänken. Informera alltid föräldrarna om vad det innebär att deras barn blir medlem samt varför ni frågar barnet om att bli medlem.

För att underlätta för dig så långt vi bara kan finns en funktion i People som specifikt hjälper dig som vill samla in namnunderskrifter via medlemslista utskriven på papper, istället för via sms och mail. 

I People kan du smidigt exportera en förifylld medlemslista på alla medlemmar i en lokalavdelning som du själv skriver ut, där det enda som varje år behöver fyllas i är medlemmarnas namnunderskrifter samt datum för namnunderskrifterna. Efter det bockar du bara av inne i People att medlemmarna har bekräftat via namnunderskrift på medlemslista utskriven på papper, samt sparar underlaget hos er. Du hittar funktionen när du klickar dig in på lokalavdelningen – där inne ser du knappen Medlemslista för bekräftelse via namnunderskrifter. Klicka på den – och hurra – du får en förifylld medlemslista som du kan skriva ut för att samla in namnunderskrifterna!

Medlemsavgift

Om ni väljer ni att ta en årlig medlemsavgift måste det tydligt framgå att det är en medlemsavgift för lokalavdelningen. Det måste även finnas ett bokföringsunderlag som visar att inbetalningen gäller för medlemmen. Ni väljer själva vilket belopp ni ska ta för medlemsavgiften. Ni kan räkna en deltagaravgift som en medlemsavgift om det framgår att man även blir medlem i lokalavdelningen vid betalning samt vilket år medlemskapet gäller för.