Mitt ledarskap 2.0

 Vi på Pingst ung har nu, genom Magnus Gnisterhed, möjligheten att exklusivt erbjuda ett professionellt utvecklingsprogram till vårt nätverk under nästa läsår. För att du ska kunna ta din ledarroll till nästa nivå!

Detta spår är för dig som är aktiv i Pingst ungs nätverk, tillhör en redovisande församling, har varit i tjänst i minst två år och som ser långsiktigt på församlingstjänst.

Stämmer det in på dig? Anmäl dig idag!

Kursprogram

Programmet bygger på fyra aktiviteter;

Kunskap
– föreläsningar och eget arbete i materialet

Egen reflektion
– genomprogrammet struktur får du hjälp att reflektera över ditt ledarskap

Träning i din vardag

– omsätta kunskapen och reflektionen till aktiviteter i din vardag

Personlig träningspartner
– regelbundna träffar för att utmana varandra.

Kursdatum

Modul 1, Stocholm, Alvik. 
Schemalagd: 14 sep. 2023 10:00 till 15:30
 
Modul 2, Digital 
Schemalagd: 20 okt. 2023 08:30 till 11:00
 
Modul 3, Digital
Schemalagd: 1 dec. 2023 08:30 till 11:00
 
Modul 4, Digital
Schemalagd: 26 jan. 2024 08:30 till 11:00
 
Modul 5,Digital
Schemalagd: 23 feb. 2024 08:30 till 11:00
 
Modul 6, Digital 
Schemalagd: 22 mars 2024 08:45 till 11:15
 
Modul 7, Stockholm, Alvik. 
Schemalagd: 11 apr. 2024 10:00 till 15:30
 
Med reservation för förändringar

Kursupplägg

Upplägget för oss i Pingst Ungs nätverk är två fysiska träffar och fem digitala träffar i grupp, och däremellan tid för eget arbete och samtal med sin träningspartner ur gruppen. De fysiska träffarna i grupp sker i Stockholm.

Vi startar i september och avslutar i april. Du bör räkna med att avsätta sammanlagt ca 5 timmar/månad för de aktiviteter som ingår i programmet. Du förväntas att delta på samtliga träffar och ge arbetet med material, samtal etc. hög prioritet under programmets gång. Kostnaden för din församling är 2000kr + resekostnader vid två tillfällen.

För att anmäla dig till Mitt ledarskap 2.0 behöver du:
– Vara aktiv i Pingst ungs nätverk.
– Arbetar i en församling som redovisar till Pingst ung.

– Varit i tjänst i minst 2 år, och gärna längre än så. Erfarenhet är ett plus.
– Ser långsiktigt på din församlingstjänst.

Mitt ledarskap 2.0 har begränsat antal platser. Anmäl dig via knappen nedan.

Har du frågor kring kursen? Tveka inte att kontakta Magnus Gnisterhed, Pingst ung Ledarfortbildning:
magnus.gnisterhed@pingstung.se