Redovisa och få bidrag

I slutet av året är det dags att samla ihop allt underlag och lämna lokalavdelningens verksamhetsredovisning till oss på Pingst ung! Senast den 31 december varje år behöver medlemmarna ha bekräftat sitt medlemskap. Om du redovisar via People behöver du också ha laddat upp ert årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelse senast den 31 december – och efter det sköter People resten!

Om du redovisar via pappersblankett postar du redovisningen till oss efter att du fyllt i pappersblanketten – du laddar ner den här under Redovisa. Senast den 31 december ska redovisningen vara oss tillhanda. Om du önskar dispans med datumet mailar du oss på redovisa@pingstung.se men observera att medlemsbekräftelser, årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse och riktlinjer behöver finnas för året som du redovisar för.

Om du redovisar via pappersblankett ska du inte skicka in medlemsunderlaget till oss – däremot ska du spara allt underlag som styrker uppgifterna i redovisningen. Uppgifterna kan komma att kontrolleras av Pingst ung i efterhand vid stickprov och granskning. Uppgifterna och medlemsunderlaget ska sparas hos er i tre år.

Verksamhetsberättelse

Varje lokalavdelning behöver varje år i redovisningen visa att det har funnits verksamhet, och att man inte har varit en vilade lokalavdelning. Verksamhetsberättelsen är helt enkelt en kort och koncis beskrivning om vad har ni gjort under året i lokalavdelningen.

Fleransluta lokalavdelningar

Om ni har valt att vara bidragsgrundande för en annan barn- och ungdomsorganisation på riksplanet än Pingst ung meddelar ni oss det i redovisningen. Som lokalavdelning kan ni tillhöra flera barn- och ungdomsorganisationer på riksplanet men endast vara bidragsgrundande för en.

Är vi redo att redovisa?

Har vi antagit riktlinjer? Om du redovisar via People laddar du upp dem en gång och de ligger då alltid kvar där över skiftet av verksamhetsår. Du laddar bara upp på nytt om ni har antagit nya riktlinjer. Om du redovisar via pappersblankett bifogar du en kopia av riktlinjerna när du postar redovisningen till oss senast den 31 december.

Har vi haft ett årsmöte? Om du redovisar via People laddar du upp årsmötesprotokollet senast den 31 december så ligger det redo när People samlar in redovisningen vid årsskiftet. Om du redovisar via pappersblankett bifogar du en kopia av årsmötesprotokollet när du postar redovisningen till oss.

Har vi skrivit en verksamhetsberättelse? Om du redovisar via People laddar du upp verksamhetsberättelsen senast den 31 december så ligger det redo när People automatiskt samlar in redovisningen vid årsskiftet. Om du redovisar via pappersblankett skriver du ner den i blanketten eller bifogar en kopia av årsmötesprotokollet när du postar redovisningen till oss.

Har vi bekräftade medlemmar? Om du redovisar via People ska era medlemmar ha bekräftat sitt medlemskap via sms eller mail senast den 31 december så de är bekräftade och redo när People automatiskt samlar in redovisningen vid årsskiftet. Om du redovisar via pappersblankett sammanställer du antalet medlemmar i pappersblanketten innan du postar den till oss.

Är svaret ja på dessa frågor?

Då är ni redo! Om du redovisar via People så ser du helt enkelt till att allt ert underlag är uppladdat innan den 31 december varje år – så sköter People resten! Om du redovisar via pappersblankett – då postar du redovisningen till oss så vi har den hos oss innan 31 december.

Utbetalning av bidrag

Till varje lokalavdelning som redovisas som en lokalavdelning av typen Pingst ung utbetalas ett fast bidrag på 1000 kr samt ett bidrag på 10 kr per medlem för bekräftade medlemmar mellan 6-25 år. För er som redovisar en lokalavdelning av typen Sport for Life, Royal Rangers eller [YA!] kan andra bidragssummor gälla.

När betalas bidraget ut till lokalavdelningarna?

Utbetalning av bidraget sker ca två år efter att ni har redovisat till oss. Ni redovisar era lokalavdelningar för verksamhetsåret 2018 till Pingst ung i december 2018 > Pingst ung ansöker om statligt bidrag hos MUCF i augusti 2019 > Pingst ung får beslut om statligt bidrag från MUCF i december 2019 > Pingst ung får det statliga bidraget utbetalt från MUCF under 2020 > ni får bidraget utbetalt från Pingst ung till era lokalavdelningar under slutet av 2020. Inför utbetalningen varje år får kontaktpersonen för lokalavdelningen ett mail om vilken summa som kommer betalas ut. Utbetalning sker till det bankgiro/plusgiro som angavs för lokalavdelningen i redovisningen.