Redovisa och få bidrag

I slutet av året är det dags att samla ihop allt underlag och lämna lokalavdelningens verksamhetsredovisning till oss på Pingst ung! Detta ska ske senast den 31 december

 

CHECKLISTA FÖR GODKÄND LOKALAVDELNING:

 • Har laddat upp ett signerat och fullständigt årsmötesprotokoll.
 • Har laddat upp och godkänt de senaste riktlinjerna.
 • Har laddat upp en verksamhetsberättelse.
  • Verksamhetsberättelsen är kvittot på att verksamheten inte varit vilande, utan beskriver kort och koncist vad ni har gjort under året.
 • Via namnteckning, sms/epost-länk eller via medlemsavgift/anmälningsavgift fått medlemmarnas bekräftelse på deltagande.
 • Har minst 3 medlemmar.
 • 60% av medlemmarna är inom 6–25 år.

OBS! Kom ihåg att spara allt medlemsunderlag som styrker redovisningen (t.ex. medlemslistorna med namnteckningarna) i tre år efter att ni redovisat! Uppgifterna kan komma att kontrolleras av Pingst ung i efterhand vid stickprov och granskning.

 

VANLIGASTE MISSTAGEN VID REDOVISNING

Vanligaste misstagen som görs och som leder till att man blir underkänd som lokalavdelning är:

 • Underlag saknas
  • Ej rätt riktlinjer (sedan 2020)
  • Egna mallar för årsmöte → ALLA viktiga punkter har inte kommit med
  • Alla dokument är inte uppladdade
 • Mindre än 60% av deltagarna är inom rätt åldersspann.

 

FLERANSLUTNA LOKALAVDELNINGAR

Som lokalavdelning kan ni tillhöra flera barn- och ungdomsorganisationer på riksplanet men endast vara bidragsgrundande för en. Om ni har valt att vara bidragsgrundande för en annan barn- och ungdomsorganisation på riksplanet än Pingst ung meddelar ni oss det i redovisningen.

Utbetalning av bidrag

 

NÄR BETALAS BIDRAGET UT TILL LOKALAVDELNINGAR AV TYPEN PINGST UNG?

Utbetalning av bidraget sker ca två år efter att ni har redovisat till oss.

Ni redovisar era lokalavdelningar för verksamhetsåret 2021 till Pingst ung i december 2021 >
Pingst ung ansöker om statligt bidrag hos MUCF i augusti 2022 >
Pingst ung får beslut om statligt bidrag från MUCF i december 2022 >
Pingst ung får det statliga bidraget utbetalt från MUCF under 2023 >
ni får bidraget utbetalt från Pingst ung till era lokalavdelningar under slutet av 2023.

 

Inför utbetalningen varje år får kontaktpersonen för lokalavdelningen ett mail om när utbetalning kommer ske. Mailet skickas till den kontaktperson som angavs för lokalavdelningen i redovisningen av det verksamhetsår som utbetalningen gäller. Utbetalning sker till det bankgiro/plusgiro som angavs för lokalavdelningen i redovisningen av det verksamhetsår som utbetalningen gäller.

Inför utbetalningen varje år får kontaktpersonen för lokalavdelningen ett mail om när utbetalning kommer ske. Mailet skickas till den kontaktperson som angavs för lokalavdelningen i redovisningen av det verksamhetsår som utbetalningen gäller. Utbetalning sker till det bankgiro/plusgiro som angavs för lokalavdelningen i redovisningen av det verksamhetsår som utbetalningen gäller.