Redovisning

I slutet av året är det dags att samla ihop allt underlag och lämna lokalavdelningens verksamhetsredovisning till oss på Pingst ung! Detta ska ske senast den 31 december.

 

CHECKLISTA FÖR GODKÄND LOKALAVDELNING:

 • Har laddat upp ett signerat och fullständigt årsmötesprotokoll.
 • Har laddat upp och godkänt de senaste riktlinjerna.
 • Har laddat upp en signerad verksamhetsberättelse.
  • Verksamhetsberättelsen beskriver kortfattat vad ni har gjort under året.
 • Via namnteckning, sms/epost-länk eller via medlemsavgift/deltagaravgift fått medlemmarnas bekräftelse på deltagande.
 • Har minst 3 medlemmar.
 • 60% av medlemmarna är inom 6–25 år.

OBS! Kom ihåg att spara allt medlemsunderlag som styrker redovisningen (t.ex. medlemslistorna med namnteckningarna) i tre år efter att ni redovisat! Uppgifterna kan komma att kontrolleras av Pingst ung i efterhand vid stickprov och granskning.

 

VANLIGASTE MISSTAGEN VID REDOVISNING

Vanligaste misstagen som görs och som leder till att man blir underkänd som lokalavdelning är:

 • Underlag saknas
  • Ej rätt riktlinjer (sedan 2023).
  • Egna mallar för årsmöte → alla punkter har inte kommit med.
  • Alla dokument är inte uppladdade.
 • Färre än 60% av deltagarna är inom 6-25 år.

 

FLERANSLUTNA LOKALAVDELNINGAR

Som lokalavdelning kan ni tillhöra flera barn- och ungdomsorganisationer på riksplanet men endast vara bidragsgrundande för en. Om ni har valt att vara bidragsgrundande för en annan barn- och ungdomsorganisation på riksplanet än Pingst ung meddelar ni oss det i redovisningen.