TUTORIALS

I klippen nedan visar vi hur du navigerar runt i och arbetar med NGO|PRO, Pingst ungs digitala redovisningssystem.

Eftersom NGO|PRO är nytt sedan 2023 och kontakter har överförts från vårt gamla system, finns det några moment som är bra att fixa tidigt i er redovisning. Se hur du gör det enkelt här nedan!

1. INLOGGNING

2. LÄNK TILL RESURSSIDAN

3. EGET KONTAKTKORT

4. FIXA TIDIGT

A. Egna uppgifter

Se till att dina uppgifter som församlingsadministratör är korrekta. Här visar vi hur!

B. Församlingens uppgifter

Se till att församlingens kontaktuppgifter är korrekta. Här visar vi hur!

C. Lokalavdelningens uppgifter

Se till att lokalavdelningarnas uppgifter är korrekta. Glöm inte att se över varje lokalavdelnings uppgifter. Här visar vi hur!

D. Färre kolumner vid sök

Minska antalet kolumner när du söker kontakter. Inget måste, men praktiskt. Här visar vi hur!

5. LÄGG TILL FÖRSAMLINGSADMINISTRATÖR

6. LÄGG TILL NY INDIVID

Självregistreringslänk

7. LÄGG TILL MEDLEMSSKAP I LOKALAVDELNING

8. AVSLUTA MEDLEMSSKAP I LOKALAVDELNING

9. TA BORT INDIVID

10. LÄGG TILL LOKALAVDELNING

11. TA BORT LOKALAVDELNING

12. LISTA ALLA INSKRIVNA INDIVIDER

13.  LISTA INDIVIDER MED MEDLEMSKAP I LOKALAVDELNING

14. ÄNDRA NAMN PÅ FÖRSAMLING ELLER LOKALAVDELNING

INFÖR REDOVISNING INNAN ÅRSSKIFTET 

15.  LADDA UPP REDOVISNINGSDOKUMENT

16. MEDLEMSKAPSBEKRÄFTELSE – UTSKICK E-POST

17. MEDLEMSKAPSBEKRÄFTELSE – UTSKICK SMS

18. MEDLEMSKAPSBEKRÄFTELSE – NAMNUNDERSKRIFT

19. SJÄLVREGISTRERINGSLÄNK