Pingst ung Västernorrland är ett samarbets- och serviceorgan för barn- och ungdomsverksamheten för Pingstförsamlingarna i Västernorrlands län. Pingst ung Västernorrland arbetar för att ge lokalavdelningarna i de olika församlingarna runt om i länet goda förutsättningar att genomföra och utveckla verksamhet för barn och ungdomar. Detta gäller både lokala (på orten) och regionala (med länet som upptagningsområde) verksamheter och arrangemang.
Pingst ung Västernorrland bildades för att ta emot och fördela det organisationsbidrag som Region Västernorrland kan tilldela barn- och ungdomsorganisationer.
Bidraget grundar sig på antalet barn och ungdomar 7-25 år som årligen registreras som medlemmar i församlingarnas lokalavdelningar. Därför är det viktigt att alla församlingar årligen registrerar in sina medlemmar till Pingst ung riks.
Pingst ung Västernorrland fördelar organisationsbidraget genom ett grundbidrag samt genom ansökan enligt bidragsregler från församlingarna.
Bidragsberättigade är de församlingar som har registrerat medlemmar i lokalavdelning till pingst ung riks. Grundbidrag 1500 kr per församling + 50 kr per registrerad medlem. Varje person kan vara medlem i flera olika lokalavdelningar.

Styrelsen består av

Sofia Jarl, Härnösand. Ordförande
Frida Perstrand, Överhörnäs
Magdalena Storsjö, Sundsvall
Elisabet Åström, Härnösand
Rebecca Holmström, Sundsvall
Hanna Mattebo, Långviksmon

BIDRAGSREGLER

NYSTART OCH PIONJÄRARARBETE

Bidrag kan sökas för initieringskostnader eller materialkostnader i samband med nystart- och pionjärarbete. Detta kan exempelvis vara att starta verksamhet mot en ny målgrupp, ett nytt geografiskt område eller större utåtriktat arrangemang.
Bidrag kan sökas för omkostnader upp till 50% av redovisade kostnaden, men max 5000 kr per församling och år. Eventuell utbetalning sker mot uppvisande av faktura eller kvitto.

 

SKOLA/SAMHÄLLE

Bidrag kan sökas för projekt riktade mot skola och övriga samhället.
-Återkommande projekt eller projekt riktade mot skola ansöks läsårsvis. Det kan till exempel vara återkommande konferenser, hobbygrupper, integrationsarbete för familjer, naturgrupper, seglarskola osv.
-Tillfälliga satsningar, till exempel jul- och påskspel där skolor bjuds in, kan bidrag ges för administrations- eller inköpskostnader.
Bidrag kan sökas för omkostnader upp till 50% eller max 2000 kr per månad. Ansökan görs läsårsvis.

 

ARRANGEMANG/ LÄGER

Bidrag kan sökas för arrangemang och lägerverksamhet. Detta kan till exempel vara konserter, barnmöte, ungdomssatsning, arvode för artist eller talare, lokalhyra eller nätverk, hoppborgar.
Bidrag kan sökas för omkostnader upp till 50% av arrangemangets/ lägrets totala kostnad, men max 5000 kr per församling och år. Eventuell utbetalning sker mot uppvisande av faktura eller kvitto.

 

LEDARUTBILDNING

Bidrag kan sökas för anmälningsavgift för deltagande vid ledarkurser. Kursens innehåll ska vara relevant och deltagaren skall vara aktiv i barn- och ungdomsarbetet. Detta kan exempelvis gälla för ”Pingst Ledare”, Jesus till barnen och ”Pingst Pastor” (barn- och ungdomspastorer).
Bidrag kan sökas för omkostnader upp till 50% av deltagaravgiften men max 1000 kr per person. Eventuell utbetalning sker mot uppvisande av faktura eller kvitto.

 

TEKNISKA HJÄLPMEDEL

Bidrag kan sökas för tekniska hjälpmedel inom barn- och ungdomsarbetet. Detta kan till exempel vara projektor, TV, dator med tillbehör och musikinstrument. Motivera i er ansökan hur inköpet kan utveckla er verksamhet.
Bidrag kan sökas för omkostnader upp till 50% av kostnaden men max
5 000 kr per församling och år. Eventuell utbetalning sker mot uppvisande av faktura eller kvitto.

 

MATERIAL

Bidrag kan sökas för material som utvecklar barn- och ungdomsarbetet. Detta kan till exempel vara inköp av lekutrustning, spel, undervisningsmaterial, filmer eller musik.
Bidrag kan sökas för omkostnader upp till 50 % av kostnaden av redovisade kostnader, men max 5000 kr per församling och år. Eventuell utbetalning sker mot uppvisande av faktura eller kvitto.

 

STIPENDIUM

Bidrag kan sökas i form av stipendium för ledare eller församlingar som önskar göra specifika satsningar för att utveckla sitt arbete för barn och ungdomar. Detta kan till exempel vara utbildningar eller studieresor.
Ledare, församlingar och styrelse kan även nominera personer eller verksamheter som betytt mycket för barn och ungdomar i länet eller på sin ort till stipendium.
Stipendiet är upp till 15 000 kr/år och kan tilldelas en eller flera stipendiater. Beslut tas löpande under året. För eventuell utbetalning kan uppvisande av faktura eller kvitto krävas.

 

RESEBIDRAG

Bidrag kan sökas för gemensam arrangerad resa till regionalt arrangemang så som Lappis och Unite.
Bidrag kan sökas för gemensamma resekostnader upp till 50%. Eventuell utbetalning sker mot uppvisande av faktura eller kvitto.