DET FINNS HOPP

Under 2019 samlades representanter från Pingst ung, Pingst Omsorg och LP Grow för att tillsammans fundera på vad som kan göras för att främja den psykiska hälsan inom Pingströrelsen. Det samarbetet mynnade ut i kompendiet Det finns hopp för psykisk hälsa. Vi vill genom materialet lyfta att det finns hopp – och hoppet heter Jesus.

Materialet är uppdelat i avsnitten:

  • Psykisk ohälsa, stress och ångest
  • Självskadebeteende, ätstörningar, självmordstankar och självmord
  • Sexuell destruktivitet och pornografi
  • Fler sätt som psykisk ohälsa kan ta sig uttryck (Nytt 2021)

Varje avsnitt består av grundläggande information och tips om var man kan söka vård. Det finns hopp för psykisk hälsa inleds av en introduktion om vår identitet i Gud och hur gemenskapen i församlingen kan bidra till att hjälpa människor som lider av psykisk ohälsa. Nytt våren 2021 är ett tillägg om själens processer i inledningen och en ny del om fler sätt som psykisk ohälsa kan ta sig uttryck. Du kan även läsa om vad du bör tänka på i samtal och det finns även flera andakter, varav flera nya i vårens uppdatering, kopplade till ämnet som du kan använda i enskilda samtal eller i grupp.

RESURSER

Här har vi samlat ytterligare några resurser som vi tror kan hjälpa dig i ditt arbete med barn och unga. 
Fler tips och resurser finns på pingst.se/detfinnshopp.

VÅGA BERÄTTA

Våga berätta är en film på 1 minut som handlar om vad som är bra och vad som är dåliga hemligheter. Filmen passar för barn i åldern 8-12 år. Syftet med filmen är att stärka barn att våga berätta om det som är jobbigt, så att de kan få hjälp att förbättra sin situation.

TRYGG FÖRSAMLING

Boka en utbildningsdag i Trygg församling via Pingst Omsorg. Ge din församling redskap att förebygga övergrepp och skapa en trygg och säker miljö i din församling. Om du vill veta mer eller boka ett besök kontaktar du christine.viklund@pingst.se

PINGST UNG-PODDEN   

I Pingst ung-podden finns flera avsnitt inom ämnet som vi tror kan vara till nytta. Några exempel är:

Avsnitt 2

I detta avsnitt får du lyssna till ett samtal mellan Johanna Bode och Christine Viklund som är verksamhetsansvarig för Pingst Omsorg. Ämnet är psykisk ohälsa och hur du som ledare för ungdomar i kyrkan kan vara med att sprida hopp!

Avsnitt 4

I avsnitt fyra samtalar Johanna Bode med Emilie Borg. Emilie växte upp med kyrkan som sitt andra hem men kände sig inte riktigt som alla andra. Hon fick en neuropsykiatrisk diagnos i tonåren och i det här avsnittet berättar hon om hur det är att leva med en superkraft. Vilket inte alltid är enkelt.

Avsnitt 6

I ett samtal med Johanna Bode benar Anna-Carin Wetterfors (utbildare på Friends) ut vad som är en kränkning, varför vi inte längre pratar om mobbning och vad man kan tänka på för att skapa trygga miljöer. Ett avsnitt för alla som arbetar med unga!

13 TIPS TILL BARNVERKSAMHETEN

Vi har samlat 13 tips till dig som vill bygga en barnverksamhet som är mer välkomnande för barn med neuropsykiatriska diagnoser. Exempel på neuropsykiatriska diagnoser är Autism, Asberger och ADHD. Tipsen gäller allt från kommunikation barn, föräldrar och ledare emellan och tips att tänka på i samlingen. 

LÄNKLISTA

Det finns många organisationer som jobbar för barn och ungas rätt och välmående. Här finner du en lista på länkar till hjälporganisationer och hjälpmedel:

Mind.se är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa. 
Bris.se, Barnens rätt i samhället, är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn.
Funkamera.se är en webshop där du kan köpa funktionella hjälpmedel och pedagogiska verktyg för dina barn- eller ungdomsgrupper.
Bildstod.se är en resurs för dig som vill använda bildstöd som hjälp, på Bildstod.se finns de bilder som används flitigt av många.