Vi har tagit fram tre nya underlag för er församling att använda då ni samlar föräldrar och andra närstående vuxnaTa del av våra inspelade föreläsningar och samtal för att sedan låta samtalet fortsätta hos er.  

Ladda ner manualen!

Till undervisningen har vi också tagit fram samtalsfrågor för era föräldrar att samtala om i mindre grupper. Nedan hittar du en manual som ger en bra översikt över avsnitten. Till varje avsnitt finns bild med samtalsfrågorna för projektor eller en PDF med samtalsfrågorna om man hellre vill skriva ut.

Mitt liv som tonårsförälder  

Mitt liv som småbarnsförälder 

Vi vill höra från er som använder materialet!

Vad i materialet har varit mest användbart för er? Vad önskar ni mer av? Har ni egna tips? Skriv till oss här så registreras er församling. På så sätt kan ni även framöver vara med att ge feedback.

13 + 9 =