MATERIAL

SOAP-MATERIAL

SOAP är ett fantastiskt redskap för att ta din bibelläsning till nästa nivå!

Vi har tagit fram material som du kan använda till din ungdomsverksamhet, bland annat ett bokmärke som du kan ladda ner, skriva ut och laminera! 

Upptäck bibeln tillsammans

Ett material framtaget i samarbete med IBRA. För dig som vill utrustas av Guds ord. Öppna din Bibel med en förväntan och nyfikenhet, tillsammans med andra kan du få upptäcka mer av texterna.

 

Bibel och miljön

I detta material framtaget av Pingst ung och PMU följer fyra “Bibel-ingångar” för att utforska frågor som berör miljön från ett teologiskt och pentekostalt perspektiv. 

KONFIRMATION

KONFAMATERIAL

Pernilla Öman i Trollhättan Pingstförsamling har skapat ett komplett konfirmationsmaterial i sju block. Det är redan flitigt använt i flera församlingar i deras konfimationsgrupper.

Underlag från Malmö

Ta del av Malmö Pingstförsamlings konfirmationsunderlag. Detta material innehåller bland annat: Upplägg- och planeringsunderlag för ett konfirmationsår, information till hjälpledare, planering för konfirmationsläger och upptaktshelg.

Underlag från Jönköping

Ta del av Jönköping Pingstförsamlings konfirmationsunderlag. Materialet kan användas som inspiration för hur ni kan lägga upp ert konfirmationsår.

UNDERLAG FRÅN STOCKHOLM

Konfaunderlag från Filadelfiakyrkan Stockholm. Materialet innehåller bra struktur som kan ge tips och inspiration för hur ni kan lägga upp ert konfirmationsår.

UNDERVISNING

Together 

Det här materialet skrivet av ungdomsledare som en hjälp att tänka integration i ungdomsarbetet.

Bygga ungdomsverksamhet

Ett material som beskriver hur man kan ha god struktur för sin ungdomsverksamhet i upplägg, schemaläggning och undervisning. Skrivet av Robert Wirehag, Pingst Uppsala

GÅ DJUPARE – GE MER!

På Pingst Ledare gick Pontus Tunhav, lärare på Bibelskola Väst och studieledare på ALT, igenom några nycklar man kan ha med sig när man möter en bibeltext både för sin egen skull men också när man ska undervisa andra. Här hittar du ett dokument med de nycklar han gick igenom.

Miljö och hållbarhet

I det här materialet får du en bakgrund till hur klimatkrisen ser ut idag, teologiska perspektiv på skapelsen och om hur en hållbar livsstil kan se ut.

Andakter under corona

Pingst omsorg har gett ut tre andakter som passar att hålla i en ungdomsgrupp i en tid som denna då många kan känna oro.

Workshop Bibelundervisning

Här kan du ladda ner en workshop av Daniel Alm som handlar om hur du kan bli bättre på att kommunicera i sin undervisning. Använd dig av den själv eller som underlag för en egen workshop med era ledare.

Gudstjänsthäfte

Pingstförsamlingen i Gränna har använt sig av häften till sin konfirmationsgrupp där man kan fylla i uppgifter om sina gudstjänstbesök.

Perspective ledarguide

Det här materialet är framtaget som en ledarguide för att ge instruktioner i hur man enkelt kan hålla i en kort bibelsamling med ungdomar.

DOPKURS 

Det här materialet är skrivet av Daniel Alm och är en bra introduktion till dopet. Häftet går igenom grundläggande om varför man ska döpa sig och är en bra hjälp för dig som ledare att läsa igenom tillsammans med den som vill döpas.