Vad är Sida vid Sida? 

Vi längtar efter att se barn och ungdomar växa i sin tro på Jesus och fördjupas i sitt lärjungaskap. För att det ska ske tror vi att det är  viktigt hur kyrkan bemöter och ser på barnens och ungdomarnas hem och inte minst deras föräldrar. Vår erfarenhet är att ledare i församlingen gör sitt yttersta för att nå den unga generationen i sin verksamhet. Men den största delen av barns och ungdomars tid spenderas hemma med familjen.  

Så tänk om kyrkan verkligen kunde få leda barnen och tonåringarna sida vid sida med deras föräldrar. Då skulle vi istället för att vara två olika röster in i barns och tonåringars liv få vara en stark röst. Tillsammans skulle vi få vara med och vägleda dem till en fördjupad tro och i lärjungaskap.   

Under kommande år kommer vi ta fram resurser för både kyrkor och föräldrar. Men främst kommer vi arbeta för att utrusta församlingar att kunna möta och leda föräldrar i deras viktiga uppdrag.