Vad är Sida vid Sida? 

Vi längtar efter att se barn och ungdomar växa i sin tro på Jesus och fördjupas i sitt lärjungaskap. För att det ska ske tror vi att det är  viktigt hur kyrkan bemöter och ser på barnens och ungdomarnas hem och inte minst deras föräldrar. Vår erfarenhet är att ledare i församlingen gör sitt yttersta för att nå den unga generationen i sin verksamhet. Men den största delen av barns och ungdomars tid spenderas hemma med familjen.  

Så tänk om kyrkan verkligen kunde få leda barnen och tonåringarna sida vid sida med deras föräldrar. Då skulle vi istället för att vara två olika röster in i barns och tonåringars liv få vara en stark röst. Tillsammans skulle vi få vara med och vägleda dem till en fördjupad tro och i lärjungaskap.   

Under kommande år kommer vi ta fram resurser för både kyrkor och föräldrar. Men främst kommer vi arbeta för att utrusta församlingar att kunna möta och leda föräldrar i deras viktiga uppdrag.

BOKNYHETER!

Under hösten 2021 tog vi initiativet till att Sjöbergs Förlag översatte två böcker som vi hoppas ska kunna inspirera och hjälpa dig som leder. Nu är de äntligen här!

Böckerna säljs i Pingst ungs monter vid konferenser eller på sjobergsforlag.se

Resurs för föräldraträffar 

Vi har tagit fram ett underlag för er församling att använda då ni samlar föräldrar och andra närstående vuxnaTa del av våra inspelade föreläsningar och samtal för att sedan låta samtalet fortsätta hos er.  

Ladda ner manualen!

Till undervisningen har vi också tagit fram samtalsfrågor för era föräldrar att samtala om i mindre grupper. Nedan hittar du en manual som ger en bra översikt över avsnitten. Till varje avsnitt finns bild med samtalsfrågorna för projektor eller en PDF med samtalsfrågorna om man hellre vill skriva ut.

Kyrka & hem – Sida vid sida 

Ditt barns olika faser 

Mitt liv som tonårsförälder  

Mitt liv som småbarnsförälder 

Vi vill höra från er som använder materialet!

Vad i materialet har varit mest användbart för er? Vad önskar ni mer av? Har ni egna tips? Skriv till oss här så registreras er församling. På så sätt kan ni även framöver vara med att ge feedback.

7 + 13 =

En mix av tips

 

En ny slags ledare av Reggie Joiner

Det du tror på kan öppna dörren för ett barns eller en tonårings framtid
Du har antagligen en kort lista på personer som har påverkat dig under dina år som barn och tonåring. När dessa individer korsade din livsbana blev de en ny slags ledare för dig. De var inte nya på det sättet att de aldrig hade lett något tidigare eller att de var radikalt annorlunda än andra ledare. Men de var nya för att deras påverkan gav dig en ny inriktning, deras tro på dig gav dig en ny känsla av värde, de dök upp i en ny fas i ditt liv och deras tro hjälpte dig att fördjupa din tro på ett nytt och autentiskt sätt.

Missa det inte av Reggie Joiner & Kirsten Ivy

Varje vecka som förälder räknas
Som förälder har du nog vid det har laget insett att du inte kan få en tvååring att dela med sig, tvinga ett barn att tro eller tvinga en tonåring att fatta kloka beslut. Men det finns något du kan göra. Du kan få den här veckan att räknas. Och sedan gör du samma sak igen, och igen. De insikter du får om ditt barn nu har potential att påverka deras framtid. Så missa inte det.

Föräldrapeppen – podd

Utgiven av tidningen Dagen
I Föräldrapeppen får du på ett nära, ärligt och varmt sätt möta Jeanette och Gabriel Ingemarsson. De delar med sig av livet som föräldrar till sina fyra barn och hur de delar sin tro tillsammans i sitt hem. Ibland gästar något av barnen, ibland någon annan som delar sin personliga berättelse. En av recensenterna på iTunes skriver “Öppen och ärligt samtal med nerv. Vågar ta upp och beröra svåra frågor som man brottas med som förälder.”

Lyssna här..

Hemmasnack – podd

Utgiven av Salt – barn och unga i EFS
Hemmasnack är en podd som bygger på barns frågor om den kristna tron. I podden är det fyra tweens som ställer sina frågor till teologen Martin Helgesson. Du som förälder kan lyssna på podden för att få hjälp att svara på dina barns frågor men du kan också lyssna på den tillsammans med dina barn för att få goda samtal.

Lyssna här..

Hemmakyrka av Sofia Ödman, Elin Redin & Rakel Brandt – bok

Utgiven av Salt – barn och unga i EFS
Hemmakyrka består av sju samlingar med frågor, faktarutor och illustrationer, speciellt framtagna för att passa olika åldrar och erfarenhetsnivåer. När samlingarna i boken är slut är det bara att fortsätta med andra texter i Bibeln. Metoden i Hemmakyrka, som bygger på nyfikna frågor, öppna samtal och kreativt utforskande, kan öppna upp vilken bibeltext som helst!

Rusta dina barn av Natasha Crain – bok

Utgiven av Apologia
Boken vill hjälpa kristna föräldrar att förbereda sina barn inför de tuffa utmaningar som kommer förr eller senare. Samtalen rör viktiga ämnesområden som Gud, sanning och livsåskådningar, Jesus, Bibeln och vetenskap. En ovärderlig resurs för dig som månar om dina barn.