Vad är Sida vid Sida? 

Vi längtar efter att se barn och ungdomar växa i sin tro på Jesus och fördjupas i sitt lärjungaskap. För att det ska ske tror vi att det är otroligt viktigt hur kyrkan bemöter och ser på barnens och ungdomarnas hem och inte minst deras föräldrar. Vår erfarenhet är att ledare i församlingen gör sitt yttersta för att nå den unga generationen i sin verksamhet. Men den största delen av barn och ungdomars tid spenderas hemma med familjen.  

Så tänk om kyrkan verkligen kunde få leda barnen och tonåringarna sida vid sida med deras föräldrar. Då skulle vi istället för att vara två olika röster in i barn och tonåringars liv få vara en stark röst. Tillsammans skulle vi få vara med och vägleda dem till en fördjupad tro och lärjungaskap.   

Under kommande år kommer vi ta fram resurser för både kyrkor och föräldrar. Men främst kommer vi arbeta för att utrusta församlingar att kunna möta och leda föräldrar i deras viktiga uppdrag. 

 

Resurs för föräldraträffar 

Vi har tagit fram ett underlag för er församling att använda då ni samlar föräldrar och andra närstående vuxnaTa del av våra inspelade föreläsningar och samtal för att sedan låta samtalet fortsätta hos er.  

Ladda ner manualen!

Till undervisningen har vi också tagit fram samtalsfrågor för era föräldrar att samtala om i mindre grupper. Nedan hittar du en manual som ger en bra översikt över avsnitten. Till varje avsnitt finns bild med samtalsfrågorna för projektor eller en PDF med samtalsfrågorna om man hellre vill skriva ut.

Kyrka & hem – Sida vid sida 

Ditt barns olika faser 

Mitt liv som tonårsförälder  

Mitt liv som småbarnsförälder