Bidragsregler

Bidrag lämnas till barn- och ungdoms­verksam­het (0-25 år) och till ledarutbildningar för barn- och ungdomsledare verksamma i medlems­församlingar. Bidrag utbetalas till sökande bidrags­berättigad församling.

Med bidragsberättigad församling avses församling som redovisat sina barn- och ungdomslokalavdelningar till Pingst ung riks senast den 31 december varje år. Pingst ung vidarebefordrar redovisningen till Pingst ung Stockholms län. Ett grundbidrag på 3000 kr ges till varje bidragsberättigad församling.

Blanketter

Bidragsansökan Stockholms distrikt

Riktlinjer Stockholms distrikt

 

Kontaktuppgifter

Jeanette Ingemarson, Ordförande

jeanetteing@gmail.com

070-772 87 82

 

Emmalill Hector, Administratör

emmalill@telia.com

 

Adress

Pingst Ung Stockholm,

141 99 Stockholm

 

VAD NI KAN SÖKA FÖR

Läger

Läger kan delas upp i korta och långa läger.

 • Kort läger innebär 2 övernattningar. 50 % av kostnaden max 5000 kr.
 • Långt läger minst 3 övernattningar. 50 % av kostnaden max 7000 kr.
 • Kortkort läger, 1 övernattning. 50 % av kostnaden max 1500 kr.

Lägerredogörelse, dagsprogram samt kvitto/faktura bifogas ansökan.

 

 Arrangemang

Till konserter och andra utåtriktade arrangemang för barn och ungdom ges bidrag med 75 % av kostnaden, dock max 5000 kr per arrangemang. Kvitto/faktura bifogas ansökan.

 Skolan

För punktinsatser ges bidrag med 800 kr om dagen för satsning med hjälp utifrån. Förutsättningen är att minst två lektioner hålls varje dag på en eller flera skolor. Kvitto/faktura bifogas ansökan.

 Ledarutbildningar

Bidrag ges till deltagaravgifter för olika typer av barn- och ungdomsledarkurser. Deltagarna skall vara aktiva i barn- och ungdomsarbetet och kursens innehåll skall vara av sådan karaktär att ledaren kommer att ha användning av kunskaperna i sitt arbete bland barn- och ungdomar. Bidrag ges till deltagaravgiften och resekostnader, dock högst 600 kr per person.

Bidrag ges till församlingar som internt anordnar ledarutbildningar för barn- och ungdomsledare med 75 % av kostnaden, dock max 3000 kr. Kostnaderna ska styrkas med kvitto/faktura och utbildningen med kursprogram.

Projekt

Att förverkliga en idé eller vision kan vara kostsamt. Därför vill Pingst ung Stockholms län hjälpa församlingarna ekonomiskt där nya satsningar görs. Ett projekt kan vara allt från att gå in i mycket speciella arbeten till att starta en ny grupp i ett område eller ett större utåtriktat arrangemang. Det kan handla om tillgänglighetsanpassning och integreringsprojekt. Pingst ung Stockholm kan då hjälpa till med initieringskostnader eller delkostnader. Bidraget kan ges med 50 % av redovisade kostnader, max 15000 kr.

Ansökan går till på följande sätt:

 • Skicka in en beskrivning samt en beräknad kostnad av projektet.
 • Pingst ung Stockholm gör sedan en bedömning av projektets omfattning och kostnader och ni får en bekräftelse på hur mycket bidrag ni kommer att kunna få.
 • När projektet har utförts, skickar ni en redovisning av de faktiska kostnaderna och bidra­get betalas ut.
Utbildningsfonden

För utbildningar av era speciella barn- eller ungdomsansvariga. Exempel på fortbildningar/utbildningar är:

 • Bibeläventyrets instruktörskurs.
 • Utbildningar inom Pingst, ex Pingst Ledarutveckling.
 • Själavårdskurs.
 • Konferenser och vissa resor med fortbildningssyfte.
 • Andra längre kurser eller större satsningar av församlingen.

Församlingen kan från Utbildningsfonden erhålla 75 % av kursavgiften med ett tak på 5000 kr/termin. Ansökan och beskrivning skrivs och undertecknas på separat papper av församlingens föreståndare. Kvitton bifogas. Varje ansökan behandlas för sig av Pingst ung Stockholms styrelse.