Collected är en samling material som Pingst ung tagit fram.
Vårt uppdrag är att ge dig som ledare goda förutsättningar, därför ger vi dig tillgång till
resurser som vi skapat genom åren. Använd dem i din verksamhet, läs på för egen del
eller tipsa vidare till någon som behöver!

Bibeln och miljön

I detta material framtaget av Pingst ung och PMU följer fyra “Bibel-ingångar” för att utforska frågor som berör miljön från ett teologiskt och pentekostalt perspektiv.

Upptäck Bibeln tillsammans

Ett material framtaget i samarbete med IBRA. För dig som vill utrustas av Guds ord. Öppna din Bibel med en förväntan och nyfikenhet, tillsammans med andra kan du få upptäcka mer av texterna.

Miljö och hållbarhet

I det här materialet får du en bakgrund till hur klimatkrisen ser ut idag, teologiska perspektiv på skapelsen och om hur en hållbar livsstil kan se ut.

SOAP-material

SOAP är ett fantastiskt redskap för att ta din bibelläsning till nästa nivå!

Vi har tagit fram en Bibelplan som du kan använda till din ungdomsverksamhet, bland annat ett bokmärke som du kan ladda ner, skriva ut och laminera! 

We belong together – Ledarsnack!

1.HUR HAMNADE DU HÄR?

Samtalsklipp om ledarskap. Erik Valier och Ghazal Zekavat diskuterar och ställer tänkvärda frågor till varann. Se klippet och använd sedan frågorna i ditt sammanhang!

2.HUR BACKAR VI VARANDRA?

Samtalsklipp om ledarskap. Erik Valier och Ghazal Zekavat diskuterar och ställer tänkvärda frågor till varann. Se klippet och använd sedan frågorna i ditt sammanhang!

3.VILKA KAN VI BLI TILLSAMMANS?

Samtalsklipp om ledarskap. Erik Valier och Ghazal Zekavat diskuterar och ställer tänkvärda frågor till varann. Se klippet och använd sedan frågorna i ditt sammanhang!

4.TEAMWORK MAKES THE DREAMWORK

Seminarium om ledarskap med Victoria Öhrvall, Erik Valier och Ghazal Zekavat. Välkommen till ett samtal om hur vi kompletterar varandra, hur vi tränar ledare, vad vi letar efter i en ledare och hur vi bygger våra team.

DET FINNS HOPP FÖR PSYKISK HÄLSA

Det finns hopp – för psykisk hälsa är ett kompendium på lite över 70 sidor som du får fri tillgång till att ladda ner och använda. Materialet är uppdelat i avsnitten:

  • Psykisk ohälsa, stress och ångest
  • Självskadebeteende, ätstörningar, självmordstankar och självmord
  • Sexuell destruktivitet och pornografi
  • Fler sätt som psykisk ohälsa kan ta sig uttryck (Nytt 2021)

Varje avsnitt består av grundläggande information och tips om var man kan söka vård. Det finns hopp för psykisk hälsa inleds av en introduktion om vår identitet i Gud och hur gemenskapen i församlingen kan bidra till att hjälpa människor som lider av psykisk ohälsa. Nytt våren 2021 är ett tillägg om själens processer i inledningen och en ny del om fler sätt som psykisk ohälsa kan ta sig uttryck. Du kan även läsa om vad du bör tänka på i samtal och det finns även flera andakter, varav flera nya i uppdateringen 2021, kopplade till ämnet som du kan använda i enskilda samtal eller i grupp. Materialet är framtaget av Pingst ung, Pingst omsorg och LP Grow.