Under 2013 genomförde Pingst ung en undersökning om jämställdheten inom pingströrelsen. Man ställde sig frågan om det finns formella eller informella hinder för kvinnors ledarskap inom pingströrelsen och om det har någon påverkan för församlingstillväxt.

 

Bakgrund

Idén till undersökningen väcktes då Pingst ung noterade att det många gånger var fler kvinnor än män bland ungdomsledarna men att detta inte alls återspeglades i ledarpositioner med mer inflytande inom rörelsen.

Undersökningen genomfördes på uppdrag av Pingst ungs styrelse av Anethe Carlsson, föreståndare i Skärgårdskyrkan, och Jenny Bergh, coach och föreläsare inom ledarskap. Projektet har till stor del finansierats genom projektbidrag från Myndigheten för ungdoms- och samhällsfrågor (MUCF). Rapporten presenterar genusforskning, en kartläggning av det faktiska tillståndet i pingströrelsen samt förslag på åtgärder.

 

Resultat

I rapporten konstateras att man inte hittat några formella hinder för kvinnors ledarskap men att det finns informella hinder i form av normer, genuskontrakt, samt fördelning av makt som styrs av de tidigare hindren.

 

Fortsättning

Pingst ung planerar nu för åtgärder utifrån de hinder som identifierats. Utifrån rapporten har tre områden identifierats: kunskapsspridning, handledning och nätverk, samt att förankra Pingsts teologi som enligt undersökningen inte innebär några hinder för kvinnors ledarskap.

Om du har idéer om hur vi kan arbeta med frågorna framöver får du gärna kontakta oss. Det gäller även om du är i ett sammanhang där du önskar hjälp eller om du har förslag på platser eller sammanhang där Pingst ung kan ta frågan vidare.

 

Läs rapporten: Jämställdhet i pingströrelsen i sin helhet

ESTER – FÖR ETT HÅLLBART LEDARSKAP

Boken Ester – för ett hållbart ledarskap, skriven av Jenny Bergh och Anethe Carlsson
LÄS DEN DIGITALT HÄR >>

Bokens baksidetext:

”När Pingsten kom till Sverige var det en rörelse som präglades av Paulus ord i Galaterbrevet 3:28

’Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.’ …och hans ord i Första Korinthierbrevet 12:13 ’Men allt detta verkar en och samma ande, som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en.’

Det var en jämställd rörelse på Azusa street som snabbt spred sig runt om i världen. Det är dags att vi åter upptäcker vad anden vill göra i och genom människors liv, oavsett kön, etnicitet och bakgrund.

Hur kan vi bli mer hållbara ledare, forma hållbara församlingar och sammanhang? Detta är frågor som hela samhället behöver fundera kring. Vi hoppas på att både förklara, entusiasmera och förhoppningsvis också väcka till personlig eftertanke. Vi delar med oss av praktiska råd, metoder och verktyg för dig och er som vill arbeta aktivt med det”