Material

Underlag för ledarsamtal

Det här materialet är till för att användas som underlag vid ett ”utvecklingssamtal” med ledare i ungdomsverksamheten.

Visionsprocess

Ladda ner materialet där du kan lära dig mer om hur ni kan arbeta för att ta fram er vision. Detta material användes vid Pingst Ledareutveckling.

Tidsplanering för anställd

Här kan du ladda ner ett Excel-ark och planera arbetstid för flera anställda.

HANDLINGSPLAN FÖR ALKOHOL & DROGER

Den här handlingsplanen handlar om policy kring alkohol och droger och syftet är att skapa en trygg miljö för ledare och ungdomar.

PROJEKTDIREKTIV

Syftet med projektdirektivet är att vara en grund för att starta och definiera gränserna för projekt.

VISION

Detta materialet bygger på frågeställningar att diskutera kring som en hjälp till att kunna formulera en gemensam vision.

Pingst ung podden

I Pingst ung-podden kan du lyssna när Pingst ungs fd. verksamhetsledare Johanna Bode intervjuar spännande personer om aktuella ämnen. Du kommer även höra om vad som händer inom Pingst ung och du som är barn- eller ungdomsledare får ovärderliga tips från andra kollegor som delar med sig av sina life hacks som ledare.

We Belong Together

1.Hur hamnade du här?

Samtalsklipp om ledarskap. Erik Valier och Ghazal Zekavat diskuterar och ställer tänkvärda frågor till varann. Se klippet och använd sedan frågorna i ditt sammanhang!

2.Hur backar vi varandra?

Samtalsklipp om ledarskap. Erik Valier och Ghazal Zekavat diskuterar och ställer tänkvärda frågor till varann. Se klippet och använd sedan frågorna i ditt sammanhang!

3.Vilka kan vi bli tillsammans?

Samtalsklipp om ledarskap. Erik Valier och Ghazal Zekavat diskuterar och ställer tänkvärda frågor till varann. Se klippet och använd sedan frågorna i ditt sammanhang!

4.Teamwork makes the dreamwork

Seminarium om ledarskap med Victoria Öhrvall, Erik Valier och Ghazal Zekavat. Välkommen till ett samtal om hur vi kompletterar varandra, hur vi tränar ledare, vad vi letar efter i en ledare och hur vi bygger våra team.

material från Pingst ung Ledarskola

GROW-modellen

Det här materialet är till hjälp när ni som ledningsgrupp ska ta fram mål för er verksamhet. GROW-modellen är ett flitigt använt verktyg som kan användas både individuellt och för grupper.

Checklista för ungdomsråd

Ta gärna hjälp av den här checklistan när ni ska forma ert ungdomsråd. I materialet hittar du några av de frågor som kan vara bra att samtala om som ledare.

10 budord för ledare

Det här är en lista framtagen av Wenny Sallbring i Malmö Pingstförsamling. Använd dig gärna av den som underlag för samtal om förväntningar på varandra som ledare och kulturen i er ledningsgrupp.

Agenda

Du kan använda dig av denna mall för att forma en överskådlig mötesagenda till era möten.

Kallelse

Du kan använd dig av denna mall för att forma en kallelse till ett möte.