Ledarskola för ledningsteam

Vi vill hjälpa er som ledningsteam att komma vidare. Att ni ska utvecklas individuellt som ledare och tillsammans som grupp. Därför har vi startat ledarskolan – för att möta detta behov och att serva våra barn- och ungdomsledningsteam!

Ledarskolan för ledningsteam är en webbundervisning i åtta avsnitt som är skapade för ledningsteam. Varje avsnitt består av cirka 20 minuter filmundervisning och ett tillhörande pdf-material som ni som grupp arbetar vidare med efter ni sett filmen. Ni väljer själva vilken takt som passar ert ledningsteam.

 

Ledarhandledning

Innan ni startar utbildningen är det bra om du som ska leda er grupp läser igenom och printar ut ledarhandledningen. I handledningen får du information och råd inför samtalen ni ska ha och specifika råd inför varje avsnitt. Som ledare för gruppen har du främst ansvar för att skapa bra förutsättningar för alla i gruppen att delta i era samtal och diskussioner som följer efter varje avsnitt. Du som leder gruppen har en viktig roll men du förväntas inte har färdiga svar eller kunna och veta mer än de andra deltagarna. Din roll är att underlätta för ett bra samtal.

 

Avsnitt 1 

Hitta din roll som ledare

För att ledare ska trivas och utvecklas är det viktigt att ledaren känner sig trygg i den roll som den tackat ja till. Avsnittet tar upp frågor som: Vilka är ledare i er församling och hur blir man det? Hur stöttar ni som ledningsteam era ledare och hur blir era ledare trygga i sina roller?

 

Avsnitt 2

Mål – att nå dit vi vill

Gemensamma målsättningar är grunden för ett gott samarbete. Avsnittet handlar om att med avstamp i det ni har nu skapa en bild av var ni är på väg, vad ni vill åstadkomma, för vilka och varför!

 

Avsnitt 3 

Värderingar och kultur

Vi har alla en personlig värdegrund som tillsammans med gruppens övriga deltagare bildar grunden för den gemensamma kultur som vi formar tillsammans. Avsnittet handlar om hur vi upptäcker och formar den kultur som vi önskar och som främjar vårt syfte med verksamheten.

 

Avsnitt 4 

Hur växer du som ledare?

Ledarskap går att träna och utveckla. Ett bra sätt är att identifiera dina styrkor och tillsammans med andra utveckla dem ännu mer. Avsnittet handlar om hur du kan identifiera och formulera mål för din personliga utveckling som ledare och hur ni bäst bidrar med era egna styrkor till gruppens gemensamma uppdrag.

 

Avsnitt 5 

Att skapa, forma och utveckla en grupp

Hur växer och utvecklas en ledningsgrupp och hur får vi ut det bästa av gruppen och dess medlemmar tillsammans? Avsnitt fem handlar om grupputveckling och om vad som är bra att känna till när vi skapar grupper i våra verksamheter.

 

Avsnitt 6 

Kommunikation, sammanhållning och olikheter

Varför är det ibland så svårt att förstå varandra och vad är det som gör att vi ibland upplever att vi är så otroligt olika i våra sätt? Detta avsnitt handlar om våra olika beteendestilar och hur vi på bästa sätt kan komplettera varandra genom våra olika perspektiv i ledningsgruppen.

 

Avsnitt 7 

coachning och feedback – att hitta guldet i andra

Feedback är en viktig tillgång i ett ledarskap och i det här avsnittet får ni hjälp att identifiera i vilka lägen ni använder er utav feedback. Ni får även lära er grunderna i att ge och få coachning. Hur kan man på bästa sätt hjälpa någon annan vidare i sin utveckling? 

 

Avsnitt 8 

verksamhetsanalys – när gör vi vad?

I detta sista avsnitt av ledarskolan är det dags för er grupp att analysera er verksamhet. Det kan låta mer avancerat än vad det är. Här gäller det att identifiera er verksamhet, hitta ert fokus och placera ut er verksamhets viktigaste delar i ett årshjul.   

 

Kontakt

Om du har frågor angående Ledarskolan kan du kontakta oss via ledarskolan@pingstung.se. Magnus Gnisterhed, projektledare för Ledarskolan, finns tillgänglig för att besöka er ledningsgrupp om ni vill. Han kan hjälpa er att komma igång med Ledarskolan, hjälpa er vidare i något av de ämnen som Ledarskolan tar upp eller med fördjupning.